МВР

ОД Варна

 

17 юли 2019

Правила за действия при възникване на пожари в обществени сгради през активния летен туристически сезон 2019 г.

Във връзка с настъпилия активен летен туристически сезон 2019 г., РДПБЗН – Варна обръща внимание на всички туристи и гости в курортните комплекси и населените места на област Варна за необходимостта от спазване на някои правила при възникване на пожар в хотел, болници или други обществени сгради, с цел намаляване на жертвите и пострадалите хора, както  и на материалните щети.
Преди всичко, още при влизане в непозната сграда, се ориентирайте за разположението на изходите, наличието на пожарогасители – те могат да бъдат вашето спасение.
Най-честите причини за възникване на пожар в обществена сграда са:
           -         технически неизправности в електрически, газови и отоплителни уреди и инсталации;
           -         претоварване на електрически инсталации;
           -         небрежност при ползване на уреди и инсталации;
           -         неспазване на правилата за безопасно пушене;
           -         неспазване на безопасните разстояния между нагревателни уреди и горими материали;
           -         забравени включени уреди;
           -         детска игра с огън;
           -         умисъл.

Независимо от причините за пожара ние трябва да сме подготвени и да знаем правилните действия. При пожар незабавно напуснете сградата, като използвате стълбищната клетка или външни, стабилни стълби. Следвайте евакуационните знаци. В никакъв случай не използвайте асансьорите. Ако се окажете в асансьор – слезте по най-бързия начин и използвайте стълбищата.
Не се поддавайте на паниката. Постарайте се да запазите спокойствие и да успокоите намиращите се около вас.
При преминаване през задимено пространство придържайте се до стените, движете се приведени, ниско долу – там концентрацията на опасните газове е по-малка. Поставете мокра кърпа на устата и носа, намокрете дрехите си, покрийте откритите части на тялото с мокри кърпи.
Ако почувствате повишаване на температурата, това означава, че се приближавате към опасна зона и най-добре сменете посоката, в която се движите.
Ако се запали част от облеклото ви, в никакъв случай не тичайте, така пламъкът ще се разпространи – спрете и съблечете горящата дреха.
Ако се окажете в тълпа от хора, свийте ръцете в лактите, накланяйки се назад, опитайте да удържате натиска, бавно си освобождавайте пространство и се придвижвайте напред.
При невъзможност да напуснете сградата опитайте да се изкачите на покривната площадка или излезте на балкона, като затваряте вратите след себе си.
Ако сте блокиран в помещение, уплътнете вратата с кърпи и дрехи, обливайте се с вода, за да не прегрее организма ви. Опитайте да сигнализирате за своето местонахождение и изчакайте спасителните екипи.
При първа възможност съобщете за пожара на тел. 112. Спокойно обяснете адреса, големината на пожара, местоположението си, има ли застрашени и пострадали хора и др.
Не прекъсвайте връзката, съобщавайте за всяка промяна в ситуацията.
Ако пожарът е малък, опитайте се да го загасите с наличните пожарогасители, вътрешен противопожарен кран или подръчни средства (вода, намокрени одеяла или кърпи).
Помнете, електроуреди, електрически инсталации под напрежение и леснозапалими течности не се гасят с вода. Най-ефективни и безопасни са праховите пожарогасители
Ако помещението се задими или пожарът продължи да се разпространява и блокира изходите, незабавно напуснете, като  затворите вратите след себе си.
След пребиваване в района на пожара трябва да преминете на медицински преглед.
Ако има пострадали, изнесете ги на чист въздух, разхлабете дрехите им. Обгорените участъци се покриват с чиста тъкан.

Изображения

 17 юли 2019 | 16:28