МВР

ОД Велико Търново

 

Такси за издаване на документи за самоличност

ЛИЧНА КАРТА

 

Вид на услугата

14-16

Първа ЛК

14-16г.

16-18г

18-58г

58-70г

Над 70г.

Лица с трайно намалена работоспособност или вид и степен на увреждане 50 и над 50%.

Обикновена

/до 30 дни/

Без такса

13 лв.

18 лв.

11 лв.

Без такса

2 лв.

Бърза

/до 3 дни/

-

26 лв.

36 лв.

22 лв.

-

4 лв.

Експресна

/до 8 часа/

-

65 лв.

90 лв.

55 лв.

-

10 лв.

 

ПАСПОРТ

 

Вид на услугата

До 14 г.

14-58 год.

58-70 год.

Над 70 год.

Лица с трайно намалена работоспособност или вид и степен на увреждане 50 и над 50%.

Със срок на валидност до 12 м. на лица, от които е невъзможно снемане на биометрични данни

Първи

Следващ

Обикновена

/до 30 дни/

10 лв.

20 лв.

40 лв.

20 лв.

10 лв.

3 лв.

15 лв.

Бърза

/до 3 дни/

20 лв.

40 лв.

80 лв.

40 лв.

20 лв.

6 лв.

30 лв.

Експресна

/до 8 часа/

50 лв.

100 лв,

200 лв.

100 лв.

50 лв.

15 лв.

75 лв.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СВИДЕТЕЛСТВО ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МПС

 

Вид на услугата

До 58 год.

58-70 год.

Над 70 год.

Лица с трайно намалена работоспособност или вид и степен на увреждане 50 и над 50%

Обикновена

/до 30 дни/

25 лв.

11 лв.

Без такса

3 лв.

Бърза

/до 10 дни/

50 лв.

22 лв.

 

6 лв.

 

     ЗАПЛАЩАНЕТО НА ТАКСИТЕ ЗА ИЗДАВАНЕ НА БЪЛГАРСКИ ЛИЧНИ ДОКУМЕНТИ ПО ТАРИФА № 4 за таксите, които се събират в системата на МВР по Закона за държавните такси МОЖЕ ДА БЪДЕ ИЗВЪРШЕНО ЧРЕЗ:

     - БАНКОВ ПРЕВОД В КЛОНА НА ОБСЛУЖВАЩАТА БАНКА ИЛИ В БАНКА ПО ИЗБОР;
     Квитанцията за платена такса е поименна и се прилага към заявлението.
     С едно платежно нареждане НЕ може да се превеждат такси за повече от едно лице.

     - ПОЩЕНСКИ ЗАПИС В ПОЩЕНСКИ КЛОН;
     Квитанцията за платена такса е поименна и се прилага към заявлението.
     С едно платежно нареждане НЕ може да се превеждат такси за повече от едно лице.

     - ПОС ТЕРМИНАЛНИ УСТРОЙСТВА МОНТИРАНИ НА ГИШЕТА В ЗВЕНАТА “БЪЛГАРСКИ ДОКУМЕНТИ ЗА САМОЛИЧНОСТ” ПРИ ОДМВР – ВЕЛИКО ТЪРНОВО;
     С дебитна или кредитна карта.

     - еPay/eBG.

     Ако преводът е извършен по интернет, за удостоверяване на извършения превод е необходимо разпечатката на вносната бележка да е заверена, като върху нея бъде положен подпис и мокър печат от банката на платеца.

     Сметка на ОДМВР- Велико Търново в «УниКредит Булбанк» АД, клон Велико Търново,
IBAN: BG20 UNCR 7527 3140 0445 01