МВР

ОД Велико Търново

 

Административни услуги

1. Административни пощенски адреси и адреси на електронни пощи на РДПБЗН/РСПБЗН, работно време на Центровете за административно обслужване в РДПБЗН/РСПБЗН, телефони за връзка на РДПБЗН/РСПБЗН

РДПБЗН Велико Търново
Административен пощенски адрес: гр. Велико Търново, ПК 5000, ул. „Никола Габровски” № 27
Адрес на електронна поща на РДПБЗН Велико Търново: [email protected]
Система за сигурно електронно връчване: http://edelivery.egov.bg
Работно време на звеното за административно обслужване от 08:30 ч. до 17:30 ч.
Телефон за контакт РДПБЗН Велико Търново: 062/662221

РСПБЗН Велико Търново
Административен пощенски адрес: гр. Велико Търново, ПК 5000, ул. „Никола Габровски” № 27
Адрес на електронна поща на РСПБЗН Велико Търново: [email protected]
Работно време на звеното за административно обслужване от 08:30 ч. до 17:30 ч.
Телефон за контакт РСПБЗН Велико Търново: 062/662 320 и 062/662 121

РСПБЗН Горна Оряховица
Административен пощенски адрес: гр. Горна Оряховица, ПК 5100, ул. „Стоил Войвода” № 3
Адрес на електронна поща на РСПБЗН: [email protected]
Работно време на звеното за административно обслужване от 08:30 ч. до 17:30 ч.
Телефон за контакт: 0618/60 064

РСПБЗН Свищов
Административен пощенски адрес: гр. Свищов, ПК 5250, ул. „Патриарх Евтимий“ №  2 Адрес на електронна поща на РДПБЗН: [email protected]
Телефон за контакт: 0631/60 160

РСПБЗН Павликени
Административен пощенски адрес: гр. Павликени, ПК 5200, ул. „Филип Тотю“ № 4
Адрес на електронна поща на РДПБЗН: [email protected]
Телефон за контакт: 0610/52 436 и 0610/53 077

РСПБЗН Полски Тръмбеш
Административен пощенски адрес: гр. Полски Тръмбеш, ПК 5180, ул. „Ал. Стамболийски“ № 15
Адрес на електронна поща на РДПБЗН: [email protected]
Телефон за контакт: 06141/50 45

РСПБЗН Елена
Административен пощенски адрес: в гр. Елена, ПК 5070, ул. „Кокиче“ № 1
Адрес на електронна поща на РДПБЗН: [email protected]
Телефон за контакт: 06151/64 21

РСПБЗН Стражица
Административен пощенски адрес: гр. Стражица, ПК 5150, ул. „Цар Симеон“ № 26
Адрес на електронна поща на РДПБЗН: [email protected]
Телефон за контакт: 06161/25 60

2. Харта на клиента на МВР и приложение към Хартата на клиента на МВР

3. Administrative services

4. Анкетна карта за удовлетвореността от административното обслужване

5. Правила и ред за достъп до обществена информация - образец на заявление за достъп до обществена информация


- Списък с административните услуги, предоставяни от РДПБЗН - Велико Търново (BG)

- Списък с административните услуги, предоставяни от РДПБЗН - Велико Търново (ENG)

- Образци на искания, заявления и уведомления за административни услуги, извършвани от РДПБЗН-Велико Търново

- Образци на искания, заявления и уведомления за административни услуги, извършвани от РСПБЗН към РДПБЗН - Велико Търново


- Вътрешни правила за организацията на административното обслужване в Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението" - Велико Търново

- Благодарствено писмо от Кмета на гр.Бяла черква

- Анкетна карта за удовлетвореността от административното обслужване в Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ Велико Търново

- Годишен доклад за резултатите от проучване и измерване на удовлетвореността на потребителите на административни услуги, предоставяни от РДПБЗН – Велико Търново през 2019 г.

Център за административно обслужване, приемащо документите и предоставящо информация за хода на преписката:
РДПБЗН - Велико Търново, Сектор „Административен“
Адрес: гр. Велико Търново, ул. Никола Габровски № 27
Адрес на електронна поща: [email protected]
Телефон за връзка: 062/662221
Работно време: Стандартно работно време, от 08:30 часа до 17:30 часа, всеки работен ден.
Начин на плащане: По банков път.
IBAN: BG22UBBS80023112524610
Обединена българска банка АД, клон Велико Търново
РДПБЗН – Велико Търново приема плащане на ПОС терминал в сградата на административен адрес: гр. Велико Търново, ул. „Никола Габровски“ № 27
Електронен адрес за предложения във връзка с услугата: [email protected]

Regional Directorate of Fire Safety and Civil Protection - Veliko Tarnovo
Address: reg. Veliko Tarnovo, Veliko Tarnovo Municipality, Veliko Tarnovo,
Dialing code: 062
Contact phone: 062/662221
E-mail: [email protected]
Working hours: Standard working hours: 08:30 to 17:30
The standard working time for the civil servants in MoI is 8 hours per day and 40 hours per week, in a 5-day working week.
Service payment: By a bank transfer.
IBAN: BG22UBBS80023112524610