МВР

ОД Велико Търново

 

Организация на дейността във връзка с предоставяне на право на ползване на регистрационен номер, заявен от правоимащо лице

 

1. Заповед 366з-1933 от 01.09.2015 г.

2. Приложение № 1

3. Приложение № 2

4. Приложение № 3

5. Технологичен ред УРИ: 366р-14540-01.09.2015 г.