МВР

ОД Велико Търново

 

Купуване на сигнално-охранителна техника, собственост на ОДМВР – В. Търново

Бившите контрагенти на СОД при ОДМВР – В. Търново, при които има останала сигнално-охранителна техника, собственост на ОДМВР – В. Търново и които са подали заявления за закупуването й трябва да се явят в сградата на областната дирекция , за да получат информация за стойността й и да потвърдят желанието си да я закупят. Срокът е до 31 май 2014 г. При неявяване ще се счита, че същите се отказват от закупуване на техниката и тя ще бъде демонтирана.