МВР

ОД Велико Търново

 

СЪОБЩЕНИЕ

      ОДМВР - Велико Търново уведомява всички заитересовани лица, страни по прекратени, считано от 01.01.2014 г., договори за охрана със СОТ, че могат да закупят техниката, монтирана и находяща се към настоящия момент в обектите. Желаещите да закупят същата следва да подадат заявление в ОДМВР - Велико Търново до 31.03.2014 г.

 

За повече информация:

 

гр. Велико Търново

ул.”Бачо Киро” №7

ОДМВР - Велико Търново

тел. 062/662 294 и 062/662 296