МВР

ОД Велико Търново

 

РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ "ПОЛИЦИЯ" - СВИЩОВ

V РАЙОН

 

Приемна: с. Ореш, пл."Ропотамо" № 2 ет.1 (в сградата на кметството) - няма стационарен телефон

 

ПИ Христо Белчев                   Сряда      - 13:00 ч. - 15:00 ч.

Моб.тел.: 0877 897371             

                                              

Приемна: с.Царевец, ул."Първа" № 1, ет.3 (в сградата на кметството) - няма стационарен телефон

 

ПИ Велизар Генчев                  Вторник      - 13:00 ч. - 15:00 ч.

Моб.тел.: 0878 255448             

 

Приемна: с.Вардим, ул."Първа" № 46, ет.2 (в сградата на кметството) - няма стационарен телефон

               

ПИ Явор Николаев                    Сряда      - 09:00 ч. - 11:00 ч.

Моб.тел.: 0885 595322              

 

Приемна: с.Хаджидимитрово, ул.”Първа” №1, ет.2, (в сградата на кметството) - няма стационарен телефон

                

ПИ Велизар Генчев                   Вторник      - 10:00 ч. - 11:00 ч.

Моб.тел.: 0878 255448             

 

Приемна: с.Совата, ул."Шеста" № 1, ет.3 (в сградата на кметството) - няма стационарен телефон

                

ПИ Велизар Генчев                    Вторник      - 09:00 ч. - 10:00 ч.

Моб.тел.: 0878 255448