МВР

ОД Велико Търново

 

Обява за възлагане на обществена поръчка с предмет "Демонтаж на дървена дограма и доставка и монтаж на PVC дограма, подмазване и обръщане на прозорци в сгради на ОДМВР - В.Търново в областта по три обособени позиции"

17 авг 2018

     1. Обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП

     2. Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП

     3. Приложена документация

     4. Отговор на постъпило запитване с УРИ 366000-21235-22.08.2018 г.

     5. Протокол с УРИ 366р-15339-04.09.2018 г.

     6. Съобщение с УРИ 366000-22127-04.09.2018 г.

     7. Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП с УРИ 366000-22128-04.09.2018 г.

     8. Протокол с УРИ 366р-15882-11.09.2018 г.

     9. Договор с УРИ 366000-24072-01.10.2018 г.

     10. Протокол с УРИ 366р-17605-08.10.2018 г.

 17 октомври 2018 | 17:01