МВР

ОД Велико Търново

 

Обява за възлагане на обществена поръчка с предмет "Доставка на резервни части за щатни леки МПС, числящи се на ОДМВР - В. Търново"

12 фев 2020

     1. Обява за обществена поръчка с УРИ 366000-4093-12.02.2020 г.

     2. Документация за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка с УРИ 366000-4094-12.02.2020 г.

     3. Приложения

     4. Разяснение с УРИ 366000-4430-14.02.2020 г.

     5. Информация за публикувана обява за обществена поръчка с номер 9096313

     6. Разяснение с УРИ 366000-4693-17.02.2020 г.

     7. Съобщение с УРИ 366000-5545-25.02.2020 г.

     8. Протокол, оценка и класиране с УРИ 366р - 4794/06.03.2020 г.


ПРОТОКОЛ ОЦЕНКА И КЛАСИРАНЕ стр.1 ПРОТОКОЛ ОЦЕНКА И КЛАСИРАНЕ стр.2 ПРОТОКОЛ ОЦЕНКА И КЛАСИРАНЕ стр.3 ПРОТОКОЛ ОЦЕНКА И КЛАСИРАНЕ стр.4 ПРОТОКОЛ ОЦЕНКА И КЛАСИРАНЕ стр.5 ПРОТОКОЛ ОЦЕНКА И КЛАСИРАНЕ стр.6

 06 март 2020 | 16:52