МВР

ОД Велико Търново

 

Обява за търг с тайно наддаване за отдаване под наем на ателие, офис и помещение за монтиране на застрахователно киоск устройство

14 сеп 2020

turg

     1. Заповед на Министъра на вътрешните работи с УРИ 8121з-934-25.08.2020 г.

     2. Заповед на Министъра на вътрешните работи с УРИ 8121з-940-27.08.2020 г.

     3. Заповед на Министъра на вътрешните работи с УРИ 8121з-1246-10.11.2020 г., относно прекратяване на процедура по провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот - частна държавна собственост, предоставен за управление на ОДМВР - В. Търново, с площ 18,96 кв. м, находящ се в гр.Велико Търново, ул."Никола Габровски" 55, вх.А, ет.0, с предназначение - ателие, офис.

     4. Заповед на Министъра на вътрешните работи с УРИ 8121з-1245-10.11.2020 г., относно определяне на участник за спечелил търг с тайно наддаване, открит със заповед с УРИ 8121з-940-27.08.2020 г. на Министъра на вътрешните работи.  13 ноември 2020 | 10:21