МВР

ОД Велико Търново

 

07 фев 2020

Призив

УВАЖАЕМИ ГРАЖДАНИ,

През 2020 г. и 2021 г. се очаква личните документи на много граждани да изтекат и да се наложи подновяването им.
До края 2020 г. в област Велико Търново предстои подмяната на приблизително 3660 лични карти, 1900 паспорта и на 16 800 свидетелства за управление на моторни превозни средства. Това означава, че пред гишета БДС е възможно образуване на опашки от граждани.
В тази връзка жителите на област Велико Търново могат да подменят документите си за самоличност и преди изтичане срока им на валидност. Към момента няма опашки и гражданите, чиито документи подлежат на подмяна през 2020 г., могат да посетят звената БДС сега. Така ще се постигне по-равномерно натоварване на служителите, няма да има напрежение при административното обслужване, ще се избегне струпване на много хора пред гишетата и ще се съкрати времето за извършване на административната услуга.
Жителите на област Велико Търново могат да подадат заявление за издаване на лична карта и паспорт във всички звена БДС при РУ на МВР на територията на област Велико Търново.
Заявления за издаване на документи за самоличност могат да бъдат подадени и чрез електронните административни услуги „Издаване на лични карти на български граждани“ и „Издаване на паспорти на български граждани“.
ОДМВР – Велико Търново може да осъществи прием на заявления за издаване на български лични документи (лична карта и/или паспорт) по постъпили искания за организиран прием на заявления от държавни институции, общински администрации, кметства и др.

Благодарим Ви за разбирането!

Предприети мерки по издаване на български лични документи - 21.02.2020 г.

Уважаеми граждани, уведомяваме Ви, че всички лица с постоянен адрес на територията, обслужвана от ОДМВР - В. Търново имат възможност да подават заявления за издаване на български лични документи във всяко едно от звената на БДС  на територията на областта.
Мярката е с цел облекчаване на по-натоварените звена БДС, както и с цел допринасяне за удобството на гражданите, които в рамките на работното време могат да направят избор на предпочитано от тях звено, различно от това по постоянния им адрес.
Готовите документи се получават в звено БДС при ОДМВР - В. Търново, където е подадено заявлението.
В тази връзка е и предоставената по-долу информация за натовареността на отделните звена по районни управления.

Поделение

Брой приети заявления за издаване на документи за самоличност за периода

21 февруари 2020 г.

ОДМВР – Велико Търново

Лични карти

Паспорти

СУМПС

сектор БДС- В. Търново

58

39

-

РУ Горна Оряховица

26

5

14

РУ Елена

2

1

5

РУ Павликени

10

5

2

РУ Полски Тръмбеш

4

2

0

РУ Свищов

10

3

7

РУ Стражица

0

0

1

Общо:

110

55

29


Поделение

Брой приети заявления за издаване на документи за самоличност за периода

20 февруари 2020 г.

ОДМВР – Велико Търново

Лични карти

Паспорти

СУМПС

сектор БДС- В. Търново

75

34

-

РУ Горна Оряховица

22

21

16

РУ Елена

3

0

0

РУ Павликени

8

4

7

РУ Полски Тръмбеш

0

0

0

РУ Свищов

10

7

9

РУ Стражица

8

0

4

Общо:

126

66

36


Поделение

Брой приети заявления за издаване на документи за самоличност за периода

19 февруари 2020 г.

ОДМВР – Велико Търново

Лични карти

Паспорти

СУМПС

сектор БДС- В. Търново

45

40

-

РУ Горна Оряховица

26

17

10

РУ Елена

7

2

4

РУ Павликени

11

6

6

РУ Полски Тръмбеш

7

3

1

РУ Свищов

12

7

5

РУ Стражица

3

1

2

Общо:

111

76

28


Поделение

Брой приети заявления за издаване на документи за самоличност за периода

18 февруари 2020 г.

ОДМВР – Велико Търново

Лични карти

Паспорти

СУМПС

сектор БДС- В. Търново

59

30

-

РУ Горна Оряховица

37

19

9

РУ Елена

8

4

4

РУ Павликени

6

6

3

РУ Полски Тръмбеш

4

6

1

РУ Свищов

17

9

7

РУ Стражица

5

2

2

Общо:

136

76

26


Поделение

Брой приети заявления за издаване на документи за самоличност за периода

17 февруари 2020 г.

ОДМВР – Велико Търново

Лични карти

Паспорти

СУМПС

сектор БДС- В. Търново

71

61

-

РУ Горна Оряховица

34

16

17

РУ Елена

5

3

2

РУ Павликени

7

4

2

РУ Полски Тръмбеш

4

3

2

РУ Свищов

19

11

7

РУ Стражица

4

3

2

Общо:

144

101

32


Поделение

Брой приети заявления за издаване на документи за самоличност за периода

14 февруари 2020 г.

ОДМВР – Велико Търново

Лични карти

Паспорти

СУМПС

сектор БДС- В. Търново

48

46

-

РУ Горна Оряховица

15

14

15

РУ Елена

5

3

2

РУ Павликени

10

1

6

РУ Полски Тръмбеш

4

5

3

РУ Свищов

10

9

2

РУ Стражица

3

0

1

Общо:

95

78

29


Поделение

Брой приети заявления за издаване на документи за самоличност за периода

13 февруари 2020 г.

ОДМВР – Велико Търново

Лични карти

Паспорти

СУМПС

сектор БДС- В. Търново

89

48

-

РУ Горна Оряховица

26

17

13

РУ Елена

5

2

3

РУ Павликени

5

9

4

РУ Полски Тръмбеш

2

0

1

РУ Свищов

11

8

5

РУ Стражица

4

4

1

Общо:

142

88

27


Поделение

Брой приети заявления за издаване на документи за самоличност за периода

12 февруари 2020 г.

ОДМВР – Велико Търново

Лични карти

Паспорти

СУМПС

сектор БДС- В. Търново

49

41

-

РУ Горна Оряховица

30

11

12

РУ Елена

4

0

2

РУ Павликени

17

8

7

РУ Полски Тръмбеш

4

0

6

РУ Свищов

15

11

3

РУ Стражица

2

6

1

Общо:

121

77

31


Поделение

Брой приети заявления за издаване на документи за самоличност за периода

11 февруари 2020 г.

ОДМВР – Велико Търново

Лични карти

Паспорти

СУМПС

сектор БДС- В. Търново

79

40

-

РУ Горна Оряховица

28

13

12

РУ Елена

3

1

0

РУ Павликени

4

5

1

РУ Полски Тръмбеш

8

2

2

РУ Свищов

8

10

1

РУ Стражица

2

2

3

Общо:

132

73

19


Поделение

Брой приети заявления за издаване на документи за самоличност за периода

10 февруари 2020 г.

ОДМВР – Велико Търново

Лични карти

Паспорти

СУМПС

сектор БДС- В. Търново

52

46

-

РУ Горна Оряховица

35

20

21

РУ Елена

5

3

2

РУ Павликени

5

3

2

РУ Полски Тръмбеш

7

3

2

РУ Свищов

12

11

3

РУ Стражица

4

0

1

Общо:

120

86

31


Поделение

Брой приети заявления за издаване на документи за самоличност за периода

07 февруари 2020 г.

ОДМВР – Велико Търново

Лични карти

Паспорти

СУМПС

сектор БДС- В. Търново

54

45

-

РУ Горна Оряховица

16

15

3

РУ Елена

5

2

1

РУ Павликени

8

5

5

РУ Полски Тръмбеш

2

3

0

РУ Свищов

17

9

6

РУ Стражица

4

2

0

Общо:

106

81

15


Поделение

Брой приети заявления за издаване на документи за самоличност за периода

06 февруари 2020 г.

ОДМВР – Велико Търново

Лични карти

Паспорти

СУМПС

сектор БДС- В. Търново

26

38

-

РУ Горна Оряховица

20

20

5

РУ Елена

6

2

3

РУ Павликени

6

2

4

РУ Полски Тръмбеш

2

1

1

РУ Свищов

11

5

3

РУ Стражица

2

0

1

Общо:

73

68

17


Поделение

Брой приети заявления за издаване на документи за самоличност за периода

05 февруари 2020 г.

ОДМВР – Велико Търново

Лични карти

Паспорти

СУМПС

сектор БДС- В. Търново

54

47

------

РУ Горна Оряховица

16

12

11

РУ Елена

8

3

0

РУ Павликени

4

6

4

РУ Полски Тръмбеш

2

1

0

РУ Свищов

7

5

4

РУ Стражица

2

1

1

Общо:

93

75

20


Поделение

Брой приети заявления за издаване на документи за самоличност за периода

04 февруари 2020 г.

ОДМВР – Велико Търново

Лични карти

Паспорти

СУМПС

сектор БДС- В. Търново

70

50

------

РУ Горна Оряховица

32

18

10

РУ Елена

3

7

0

РУ Павликени

6

2

4

РУ Полски Тръмбеш

3

2

1

РУ Свищов

23

17

8

РУ Стражица

2

2

1

Общо:

139

98

24

 

21 фев 2020

Ст. комисар Машов: Целта ни е да дадем повече сигурност на местните жители

Под наблюдението на Окръжна прокуратура - В. Търново и ръководството на Районна прокуратура – Павликени бе проведена спецоперация на територията на РУ - Павликени

Специализирана полицейска операция за противодействие на битовата престъпност в малките населени места се проведе вчера на територията на РУ – Павликени. Действията на служителите на ОДМВР – В. Търново, на РУ – Павликени и Дирекция „Жандармерия“ бяха осъществени в Сухиндол и селата Бяла река, Горско Косово и Димча, под наблюдението на прокуратурата.  В рамките на акцията бяха разкрити 6 кражби, задържани са 9 лица с криминални регистрации за кражби и грабежи, 13 са привлечени като обвиняеми за кражби, притежание на наркотични вещества, шофиране в  нетрезво състояние и управление на нерегистриран автомобил и неправоспособност. Четирима от тях, с постановление на прокуратурата, са с удължена мярка за задържане до 72 часа.
Извършени са процесуално следствени действия на общо 12 адреса, образувани са две бързи производства - за притежание на наркотични вещества и незаконно добита дървесина от орех. Започнато е досъдебно производство за  притежание на наркотици, оръжие и боеприпаси - открити при претърсване на жилище на чужди граждани в с. Димча. В хода на проверката са иззети близо 160 грама марихуана, боеприпаси за автомат „Калашников“ и нерегистрирана въздушна пушка.
Проверени са 79 автомобила и  92 – ма водачи и пътници. Съставени са 16 акта по Закона за движение по пътищата и 2 - по Закона за българските лични документи. Наложени са 6 глоби по фиш. Издадена е заповед за налагане на принудителни административни мерки.
Директорът на ОДМВР – В. Търново старши комисар Димитър Машов, началникът на отдел „Охранителна полиция“ при ОДМВР – В. Търново комисар Стефан Николов, районният прокурор Атанас Филипов и началникът на РУ – Павликени гл. инсп. Иван Тодоров провериха на място създадената организация за координация между проверяващите екипи. Те се срещнаха и с кмета на Сухиндол инж. Пламен Чернев, с когото обсъдиха криминогенната обстановка в общината и го запознаха със съвместната инициатива на полицията и Окръжна прокуратура да се провеждат срещи по график с ръководствата на двете институции, началници на полицейски управления, кметове и местните жители. Целта е да чуем проблемите на хората и да предприемем необходимите мерки за да им дадем повече сигурност и спокойствие. В рамките на срещата бе дадена висока оценка за съвместната работа и постигнато взаимодействие между общината и полицията.  
DSC_0012 DSC_0020 DSC_0028 DSC_0061 IMG-84b038d173578ced1f2485c5af32d3b8-V IMG-8d87539b7728e0fc17d3a73b790a2d7a-V IMG-634c17b24eda9f5e2bb8c933c968af56-V DSC_0083


20 фев 2020

Специализирана полицейска операция за противодействие на битовата престъпност се проведе на територията на община Свищов

Задържани са 15 лица, образувани са 3 бързи производства, разкрити са 8 престъпления, като на извършителите са повдигнати обвинения

Окръжният прокурор Христо Христов определи операцията като успешна. Той припомни, че предприетите действия от прокуратурата и полицията са планирани и постоянни и ще обхващат всички общини на територията на област В. Търново. Целта е битовата престъпност, а и не само тя, да се сведе до минимум, гражданите да се чувстват по-спокойни и защитени, а извършителите да усещат присъствието на властта.
Акцията, проведена  за времето от 11 до 12 февруари, под ръководството на Окръжна прокуратура – В. Търново, е част от системната работа на полицията за противодействие на битовата престъпност, заяви директорът на ОДМВР – В. Търново старши комисар Димитър Машов. Той уточни, че според указанията на главния прокурор, вътрешния министър и главния секретар на МВР в областта са проведени съвместни срещи с ръководителите на районните прокуратури, на които са набелязани приоритетни задачи и конкретни мерки за работа.
В рамките на операцията са проверени 147 граждани и 98 превозни средства. Съставени са 6  акта по ЗБЛД, 4 - по ЗДВП и 2 - по Наредбата на общината и са наложени 68 глоби по фиш. Заснети са 55 видеоклипа за скорост.
При проверка на двама мъже на 19 и 31 години от крайдунавския град са намерени и иззети общо 4 грама листна маса, реагирала на марихуана при извършения наркотест. Срещу тях са образувани бързи производства. Бързо производство е започнато и за кражба на дърва за огрев. Близо килограм нарязан тютюн, без акцизен бандерол се иззети от полицейските служители при проверки на двама мъже от с. Ореш и от Свищов. По двата случая са образувани преписки, които ще бъдат изпратени до компетентните органи, с мнение за налагане на административни наказания. Една преписка е образувана и за незаконна сеч на дървесина.
Повдигнати са обвинения на 8 лица - от тях на 6-ма мъже /на възраст от 23 до 33 години от с. Ореш и Свищов/- за причиняване на лека телесна повреда. Наложени са им мерки за неотклонение „подписки“. На 37-годишен свищовлия е повдигнато обвинение за причиняване на средна телесна повреда и повреждане на чуждо имущество. Наложена му е същата мярка за неотклонение.
44-годишен мъж от с. Писарево е доведен в полицейското управление с Европейска заповед за арест и му е повдигнато обвинение за кражба на 800 литра дизелово гориво, 30 литра масло и къртач от стопанския двор в с. Ореш и за противозаконно отнемане на товарен автомобил. С решение на Районен съд – Свищов му е наложена мярка за неотклонение „задържане под стража“.
В хода на операцията са задържани 15 лица. Двама от тях - криминално проявени, са заподозрени в извършването на кражба от вилната зона на града. От проведените до момента оперативно-издирвателни действия е установено, че те са съпричастни и към извършването на други пет посегателства от вилни имоти. Работата по документиране на цялата им престъпна дейност продължава.
Резултат от съвместната работа на полицията и прокуратурата е и реализираната снощи полицейска операция за противодействие на отглеждането и разпространението на наркотични вещества. При проверка в имот в с. Драгижево, обитаван от 37-годишен мъж от Павликени, известен на полицията и осъждан, са намерени и иззети 34 саксии със засят канабис, лампа и плоскости, използвани за отглеждане на този вид растения. В хладилник в жилището са намерени 70 грама листна маса, която също  е реагирала на канабис. Мъжът е задържан с полицейска мярка до 24 часа. Срещу него е започнато бързо производство.

IMG-4e07bfefdfcc500c8e94fc9db7493a3c-V IMG-be8bcce597c2425cb35adcd76a0cb641-V IMG-dbb3df6945bcc75def22f3b542605d3d-V IMG-2b6c5bdb3331468d689bad79a665770a-V IMG-5ec6f3dddf8c2e84b27c49d4c90dc5f4-V IMG-cd36decf6f792965c6f4a1a26b80f3b2-V DSC_0023

13 фев 2020

ЗА ОД НА МВР ВЕЛИКО ТЪРНОВО

ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО

Профил на купувача