МВР

ОД Велико Търново

 

График, относно извършване на прием на граждани в населените места от област В. Търново от мобилни екипи през м. юни 2019 година

22 май 2019

june2019

 22 май 2019 | 11:09