МВР

ОД Велико Търново

 

График, относно провеждане на ежегодните срещи с обществеността от ПИ и Мл. ПИ за информиране органите на местно самоуправление и гражданите за състоянието на престъпността на територията обслужвана от Районно управление – Свищов

12 мар 2019

ГРАД СВИЩОВ:

І - ви Район – 21.03.2019 г. от 16,00 часа в Зала №18 в сградата на Община Свищов от инспектор Велизар Генчев – ПИ /ТП/, група “ОП” при РУ – Свищов и мл. експерт Лиляна Анчева Гюрова – Мл. ПИ /ТП/, група “ОП” при РУ – Свищов.

ІІ – ри Район – 18.02.2019 г. от 16,00 часа в Актовата зала на СУ ”Димитър Благоев” гр.Свищов от инспектор Явор Николаев – ПИ /ТП/, група “ОП” при РУ – Свищов.

ІІІ – ти Район –  08.03.2019 г. от 16,00 часа в Зала №1 на Студентски блок №3 от инспектор Ивайло Петрушев – ПИ /ТП/, група “ОП” при РУ – Свищов.

ІV – ти Район – 07.03.2019 г. от 15,00 часа в Актовата зала на СУ ”Цветан Радославов” гр.Свищов от инспектор Тихомир Георгиев – ПИ /ТП/, група “ОП” при РУ – Свищов.

V – ти Район
Село Ореш – 25.02.2019 г. от 14,00 часа в Салона на Народно читалище “Филип Станиславов” село Ореш от мл. експерт Христо Белчев – Мл. ПИ /ТП/, група “ОП” при РУ – Свищов.

Село Царевец – 26.02.2019 г. от 14,00 часа в Актовата зала в сградата на Кметство село Царевец, ет. 2 от мл. експерт Христо Белчев – Мл. ПИ /ТП/, група “ОП” при РУ – Свищов.

Село Хаджидимитрово – 12.03.2019 г. от 11,00 часа в Клуб на пенсионера в с. Хаджидимитрово от мл. експерт Христо Белчев – Мл. ПИ /ТП/, група “ОП” при РУ – Свищов.

Село Совата – 12.03.2019 г. от 10,00 часа в сградата на Кметство село Совата от мл. експерт Христо Белчев – Мл. ПИ /ТП/, група “ОП” при РУ – Свищов.

Село Вардим – 27.02.2019 г. от 13,00 часа в Салона на читалище с. Вардим от мл. експерт Христо Белчев – Мл. ПИ /ТП/, група “ОП” при РУ – Свищов.VІ–ТИ РАЙОН УЧАСТЪК – ОВЧА МОГИЛА:

Село Овча могила – 20.02.2019 г. от 16,00 часа в сградата на Кметство село Овча могила от мл. експерт Ивелин Русев – Мл. ПИ /ТП/ в Участък – Овча могила към РУ – Свищов.

Село Червена – 20.02.2019 г. от 14,00 часа в зала в сградата на Кметство с. Червена от мл. експерт Ивелин Русев – Мл. ПИ /ТП /в Участък – Овча могила.

Село Козловец – 19.02.2019 г. от 14,00 часа в зала в сградата на Кметство село Козловец от инспектор Емил Гайдаров – ПИ /ТП/ в Участък – Овча могила.

Село Алеково – 19.02.2019 г. от 10,00 часа в зала в сградата на Кметство село Алеково от инспектор Емил Гайдаров – ПИ /ТП/ в Участък – Овча могила.

Село Българско Сливово – 20.02.2019 г. от 10,00 часа в зала в сградата на Кметство село Българско Сливово от мл. експерт Ивелин Русев – Мл. ПИ /ТП/ в Участък – Овча могила.

Село Драгомирово – 25.02.2019 г. от 16,00 часа в зала в сградата на Кметство с. Драгомирово от  мл. експерт Ивайло Симеонов – Мл. ПИ /ТП/ в Участък – Овча могила.

Село Горна Студена – 07.03.2019 г. от 14,00 часа в сградата на Кметство с. Горна Студена от мл. експерт Иван Цвятков – Мл. ПИ /ТП/ в Участък – Овча могила.

Село Александрово – 07.03.2019 г. от 10,00 часа в салона на Кметство с. Александрово от мл. експерт Иван Цвятков – Мл. ПИ /ТП/ в Участък – Овча могила.

Село Морава – 26.02.2019 г. от 11,00 часа в зала в сградата на Кметство село Морава от мл. експерт Ивайло Симеонов – Мл. ПИ /ТП/ в Участък – Овча могила.

Село Деляновци – 27.02.2019 г. от 11,00 часа в зала в сградата на Кметство село Деляновци от мл. експерт Ивайло Симеонов – Мл. ПИ /ТП/ в Участък – Овча могила.

 12 март 2019 | 09:21