МВР

ОД Велико Търново

 

Пътен контрол

Места и точки за контрол на пътното движение на територията на ОДМВР - Велико Търново

 

Широкообхватен контрол както следва:

 

2015 г., 2016 г., м.януари 2017 г., м.февруари 2017 г., м.март 2017 г., м.април 2017 г.

 

10.05.2017 г.


РУ – Елена – Община Елена – път ІІ-53 около 50.600 км. в район на малки населени места

 

09.05.2017 г.


РУ – Елена – Община Елена – път ІІ-53 около 50.600 км. в район на малки населени места


08.05.2017 г.


РУ – Свищов – път III-405, км. 77+500, направление Свищов – Велико Търново


07.05.2017 г.


РУ – Свищов – гр. Свищов на ул. „Отец Паисий”, район - КПП „Свилоза”, изход за гр. Плевен /западна индустриална зона/, направление гр. Плевен – гр. Свищов.

 

03.05.2017 г.


РУ – Свищов – път III-405, км. 77+500, направление Свищов – Велико Търново