МВР

ОД Велико Търново

 

Новини

Призив

УВАЖАЕМИ ГРАЖДАНИ,  

През 2020 г. и 2021 г. се очаква личните документи на много граждани да изтекат и да се наложи подновяването им.
До края 2020 г. в област Велико Търново предстои подмяната на приблизително 26 000 лични карти, 700 паспорта и на 14 500 свидетелства за управление на моторни превозни средства. Това означава, че пред гишета БДС е възможно образуване на опашки от граждани.
В тази връзка жителите на област Велико Търново могат да подменят документите си за самоличност и преди изтичане срока им на валидност. Към момента няма опашки и гражданите, чиито документи подлежат на подмяна през 2020 г., могат да посетят звената БДС сега. Така ще се постигне по-равномерно натоварване на служителите, няма да има напрежение при административното обслужване, ще се избегне струпване на много хора пред гишетата и ще се съкрати времето за извършване на административната услуга.
Жителите на област Велико Търново могат да подадат заявление за издаване на лична карта, паспорт, подмяна на СУМПС и дубликат на СУМПС, преди изтичане на срока им на валидност във всички звена БДС при РУ на МВР на територията на област Велико Търново.
Заявления за издаване на документи за самоличност могат да бъдат подадени и чрез електронните административни услуги „Издаване на лични карти на български граждани“ и „Издаване на паспорти на български граждани“.
ОДМВР – Велико Търново може да осъществи прием на заявления за издаване на български лични документи (лична карта и/или паспорт) по постъпили искания за организиран прием на заявления от държавни институции, общински администрации, кметства и др.

Благодарим Ви за разбирането!

 

11 апр 2020

Предприети мерки по издаване на български лични документи - 29.05.2020 г.

Уважаеми граждани, уведомяваме Ви, че в РУ – Стражица, П. Тръмбеш и Павликени при ОДМВР – В. Търново няма осигурен достъп за хора с увреждания, възрастни с намалена подвижност и/или затруднения в предвижването (не са изградени рампи или др. подобни съоръжения).
В тази връзка при необходимост в звената БДС към РУ на МВР или сектор БДС – ОДМВР В. Търново може да се подаде заявление за посещение с мобилна биометрична станция за приемане на заявления за издаване на документи за самоличност.
Всички лица с постоянен адрес на територията, обслужвана от ОДМВР - В. Търново имат възможност да подават заявления за издаване на български лични документи във всяко едно от звената на БДС  на територията на областта.
Мярката е с цел облекчаване на по-натоварените звена БДС, както и с цел допринасяне за удобството на гражданите, които в рамките на работното време могат да направят избор на предпочитано от тях звено, различно от това по постоянния им адрес.
Готовите документи се получават в звено БДС при ОДМВР - В. Търново, където е подадено заявлението.
В тази връзка е и предоставената по-долу информация за натовареността на отделните звена по районни управления.
Поделение

Поделение

Брой приети заявления за издаване на документи за самоличност за периода

29 май 2020 г.

ОДМВР – Велико Търново

Лични карти

Паспорти

СУМПС

сектор БДС- В. Търново

69

22

-

РУ Горна Оряховица

31

10

16

РУ Елена

9

0

3

РУ Павликени

7

0

3

РУ Полски Тръмбеш

4

2

2

РУ Свищов

15

3

4

РУ Стражица

6

0

1

Общо:

141

37

29

Поделение

Брой приети заявления за издаване на документи за самоличност за периода

28 май 2020 г.

ОДМВР – Велико Търново

Лични карти

Паспорти

СУМПС

сектор БДС- В. Търново

65

20

-

РУ Горна Оряховица

43

7

15

РУ Елена

10

2

3

РУ Павликени

14

4

7

РУ Полски Тръмбеш

8

1

5

РУ Свищов

18

1

8

РУ Стражица

8

0

1

Общо:

166

35

39

Поделение

Брой приети заявления за издаване на документи за самоличност за периода

27 май 2020 г.

ОДМВР – Велико Търново

Лични карти

Паспорти

СУМПС

сектор БДС- В. Търново

66

20

-

РУ Горна Оряховица

42

3

20

РУ Елена

11

0

3

РУ Павликени

11

2

5

РУ Полски Тръмбеш

7

1

2

РУ Свищов

16

7

12

РУ Стражица

4

1

4

Общо:

157

34

46

Поделение

Брой приети заявления за издаване на документи за самоличност за периода

26 май 2020 г.

ОДМВР – Велико Търново

Лични карти

Паспорти

СУМПС

сектор БДС- В. Търново

76

19

-

РУ Горна Оряховица

39

1

15

РУ Елена

12

2

6

РУ Павликени

7

1

3

РУ Полски Тръмбеш

4

1

5

РУ Свищов

24

7

12

РУ Стражица

9

1

1

Общо:

171

32

42

Поделение

Брой приети заявления за издаване на документи за самоличност за периода

22 май 2020 г.

ОДМВР – Велико Търново

Лични карти

Паспорти

СУМПС

сектор БДС- В. Търново

53

13

-

РУ Горна Оряховица

27

8

15

РУ Елена

0

2

2

РУ Павликени

9

2

7

РУ Полски Тръмбеш

3

0

2

РУ Свищов

24

6

3

РУ Стражица

5

0

3

Общо:

121

31

32

Поделение

Брой приети заявления за издаване на документи за самоличност за периода

21 май 2020 г.

ОДМВР – Велико Търново

Лични карти

Паспорти

СУМПС

сектор БДС- В. Търново

98

25

-

РУ Горна Оряховица

25

4

15

РУ Елена

5

0

3

РУ Павликени

10

0

10

РУ Полски Тръмбеш

3

0

1

РУ Свищов

39

3

9

РУ Стражица

4

0

2

Общо:

184

32

40

Поделение

Брой приети заявления за издаване на документи за самоличност за периода

20 май 2020 г.

ОДМВР – Велико Търново

Лични карти

Паспорти

СУМПС

сектор БДС- В. Търново

74

10

-

РУ Горна Оряховица

29

2

12

РУ Елена

6

2

3

РУ Павликени

4

1

5

РУ Полски Тръмбеш

2

0

2

РУ Свищов

24

6

5

РУ Стражица

4

1

2

Общо:

143

22

29

Поделение

Брой приети заявления за издаване на документи за самоличност за периода

19 май 2020 г.

ОДМВР – Велико Търново

Лични карти

Паспорти

СУМПС

сектор БДС- В. Търново

81

24

-

РУ Горна Оряховица

34

4

19

РУ Елена

8

3

2

РУ Павликени

18

0

8

РУ Полски Тръмбеш

3

0

1

РУ Свищов

18

2

10

РУ Стражица

6

0

2

Общо:

168

33

42

Поделение

Брой приети заявления за издаване на документи за самоличност за периода

18 май 2020 г.

ОДМВР – Велико Търново

Лични карти

Паспорти

СУМПС

сектор БДС- В. Търново

60

18

-

РУ Горна Оряховица

40

3

15

РУ Елена

11

0

4

РУ Павликени

14

1

8

РУ Полски Тръмбеш

10

1

4

РУ Свищов

22

4

9

РУ Стражица

8

0

1

Общо:

165

27

41

Поделение

Брой приети заявления за издаване на документи за самоличност за периода

15 май 2020 г.

ОДМВР – Велико Търново

Лични карти

Паспорти

СУМПС

сектор БДС- В. Търново

53

14

-

РУ Горна Оряховица

24

3

9

РУ Елена

4

0

0

РУ Павликени

6

1

5

РУ Полски Тръмбеш

2

0

2

РУ Свищов

21

2

6

РУ Стражица

3

0

1

Общо:

113

20

23

Поделение

Брой приети заявления за издаване на документи за самоличност за периода

14 май 2020 г.

ОДМВР – Велико Търново

Лични карти

Паспорти

СУМПС

сектор БДС- В. Търново

51

7

-

РУ Горна Оряховица

27

7

16

РУ Елена

8

3

2

РУ Павликени

9

1

8

РУ Полски Тръмбеш

5

0

2

РУ Свищов

31

7

17

РУ Стражица

11

1

1

Общо:

142

26

46

Поделение

Брой приети заявления за издаване на документи за самоличност за периода

13 май 2020 г.

ОДМВР – Велико Търново

Лични карти

Паспорти

СУМПС

сектор БДС- В. Търново

68

9

-

РУ Горна Оряховица

35

2

11

РУ Елена

3

0

3

РУ Павликени

7

1

5

РУ Полски Тръмбеш

10

2

0

РУ Свищов

17

3

11

РУ Стражица

7

0

5

Общо:

147

17

35

Поделение

Брой приети заявления за издаване на документи за самоличност за периода

12 май 2020 г.

ОДМВР – Велико Търново

Лични карти

Паспорти

СУМПС

сектор БДС- В. Търново

47

12

-

РУ Горна Оряховица

31

8

12

РУ Елена

5

0

4

РУ Павликени

14

1

7

РУ Полски Тръмбеш

4

0

1

РУ Свищов

14

3

1

РУ Стражица

7

0

0

Общо:

122

24

25

Поделение

Брой приети заявления за издаване на документи за самоличност за периода

11 май 2020 г.

ОДМВР – Велико Търново

Лични карти

Паспорти

СУМПС

сектор БДС- В. Търново

70

18

-

РУ Горна Оряховица

33

2

18

РУ Елена

7

2

5

РУ Павликени

11

0

8

РУ Полски Тръмбеш

5

2

5

РУ Свищов

16

4

5

РУ Стражица

3

0

3

Общо:

145

28

44

Поделение

Брой приети заявления за издаване на документи за самоличност за периода

08 май 2020 г.

ОДМВР – Велико Търново

Лични карти

Паспорти

СУМПС

сектор БДС- В. Търново

48

14

-

РУ Горна Оряховица

24

1

17

РУ Елена

4

0

4

РУ Павликени

14

3

7

РУ Полски Тръмбеш

3

3

2

РУ Свищов

14

3

10

РУ Стражица

5

0

2

Общо:

112

24

42

Поделение

Брой приети заявления за издаване на документи за самоличност за периода

07 май 2020 г.

ОДМВР – Велико Търново

Лични карти

Паспорти

СУМПС

сектор БДС- В. Търново

55

12

-

РУ Горна Оряховица

17

2

17

РУ Елена

6

0

2

РУ Павликени

10

0

9

РУ Полски Тръмбеш

6

0

3

РУ Свищов

14

2

8

РУ Стражица

4

3

2

Общо:

112

19

41

Поделение

Брой приети заявления за издаване на документи за самоличност за периода

05 май 2020 г.

ОДМВР – Велико Търново

Лични карти

Паспорти

СУМПС

сектор БДС- В. Търново

49

7

-

РУ Горна Оряховица

35

3

11

РУ Елена

5

2

4

РУ Павликени

7

2

6

РУ Полски Тръмбеш

4

1

5

РУ Свищов

16

2

5

РУ Стражица

4

0

2

Общо:

120

17

33

Поделение

Брой приети заявления за издаване на документи за самоличност за периода

04 май 2020 г.

ОДМВР – Велико Търново

Лични карти

Паспорти

СУМПС

сектор БДС- В. Търново

54

10

-

РУ Горна Оряховица

31

5

14

РУ Елена

5

0

1

РУ Павликени

10

1

10

РУ Полски Тръмбеш

10

2

4

РУ Свищов

19

1

7

РУ Стражица

6

1

2

Общо:

135

20

38

29 май 2020

В ход е специализирана полицейска операция за контрол на пътното движение в малките населени места

От днес до 31 май на територията на цялата страна е в ход специализирана полицейска операция за контрол на пътното движение в малките населени места. Екипите на Пътна полиция ще следят за неправилно изпреварване, отнемане на предимство на останалите превозни средства и на пешеходците, неспазване на пътните знаци и маркировката, както и недопускане на управление от неправоспособни водачи и такива употребили алкохол и/или наркотични вещества.

Успоредно с това ще се извършва и контрол на скоростните режими, като за целта ще се използва цялата налична техника от преносими и стационарно-преносими камери. Патрулите на място ще правят и проверки за неплатени задължения за нарушения на ЗДвП и невръчени електронни фишове.

29 май 2020

След бързи и адекватни действия за броени дни служители на ОДМВР – В. Търново разкриха извършителите на три престъпления

Двама от тях са задържани за 72 часа

На 27 май в полицейското управление във В. Търново е получен сигнал за противозаконно отнет лек автомобил «Алфа Ромео» от ул. «Охрид» в областния град. След предприети незабавни издирвателни мероприятия още същия ден возилото е установено изоставено на ул. «Магистрална». В хода на разследването криминалистите стигнали до извършителя – 23-годишен от с. Добри дял, известен на полицията и осъждан. След доклад на материалите в прокуратурата той е привлечен, като обвиняем. Задържан е с полицейска мярка до 24 часа. Същия ден в полицейското управление в Г. Оряховица е получен сигнал за грабеж. По данни на тъжителя непознат мъж го е нападнал пред дома му в железничарския град и му е отнел 255 лв. След бързата реакция на полицията извършителят е установен и задържан още същия ден. Той е на 40 години от с. Писарево, известен на полицията и многократно осъждан за идентични престъпления. Вчера е привлечен, като обвиняем, мярката му за задържане е удължена на 72 часа. С постановление на Районна прокуратура – В. Търново друг 32-годишен мъж е задържан за 72 часа. Той е обвинен в кражба на велосипед от междуетажна площадка на жилищен блок в областния град. Минути, след получаването на сигнала в сряда полицейските служители стигнали и до извършителя на деянието. По случая в РУ - В. Търново се води досъдебно производство.

29 май 2020

Започва прием на заявления за регистрационен номер по избор - 01.06.2020 г.

От 09,30 ч. до 11,50 ч. и от 13,00 ч. до 15,30 ч. на 01.06.2020 г. съгласно Заповед УРИ 366з-1933-01.09.2015 г. на Директора на ОДМВР – В. Търново, гражданите ще имат възможност да подават заявления за предоставяне на право за ползване на регистрационен номер за автомобил по избор от наличните в сектор „Пътна полиция“ при ОДМВР – В. Търново – група ВТ 5001 – 6000, серия КС, както следва: с четири еднакви цифри по чл. 26. т. 6 от Тарифа № 4 на МВР; комбинация от цифри по желание извън посочените в чл. 26. т. 6 и т.7 от Тарифа № 4 на МВР.
Заявленията се приемат в сектор „Пътна полиция“ до изчерпване на номерата от списъка или до приключване на серията.
Подробности за технологичния ред на подаването им може да видите в интернет страницата на ОДМВР – В. Търново, раздел „Услуги“, подраздел „Пътна полиция“. Телефон за справки – 062/662 254.

28 май 2020

3018 нарушения са установени по време на акция „Скорост“

3018 нарушения на скоростта са установени в област В. Търново по време на провелата се в периода 13-20 май специализирана полицейска операция за контрол на скоростните режими.  От тях 1582 са в населени места и 1436 извън населено място. 19 от водачите, нарушили ограниченията на скоростта ще бъдат санкционирани с лишаване от правоуправление за срок от 3 месеца и глоба.
По време на акцията устройствата за контрол на скоростта са засекли в района на Западен пътен възел във В. Търново автомобил, движещ се със 153 км/ч, при ограничение на скоростта от 50км/ч. На разклона за П. Тръмбеш е засечен автомобил със скорост 150 км/ч, при ограничение 60 км/ч и в Лясковец е засечен автомобил, движещ се със 109 км/ч при ограничение на скоростта от 40 км/ч.
Входа на специализираната полицейска операция са отнети 32 свидетелства за управление на автомобил, заради неплатени глоби, връчени са 129 електронни фиша на водачи на моторни превозни средства и 9 на пътници в автомобилите. Образувани са 10 бързи производства.
Контролът на скоростта в област В. Търново ще продължи.   

22 май 2020