МВР

ОД Велико Търново

 

Новини

Призив

 

УВАЖАЕМИ ГРАЖДАНИ,

През 2020 г. и 2021 г. се очаква личните документи на много граждани да изтекат и да се наложи подновяването им.
До края 2020 г. в област Велико Търново предстои подмяната на приблизително 20 377 лични карти, 8 837 паспорта и на 12 391 свидетелства за управление на моторни превозни средства. Това означава, че пред гишета БДС е възможно образуване на опашки от граждани.
В тази връзка жителите на област Велико Търново могат да подменят документите си за самоличност и преди изтичане срока им на валидност. Към момента няма опашки и гражданите, чиито документи подлежат на подмяна през 2020 г., могат да посетят звената БДС сега. Така ще се постигне по-равномерно натоварване на служителите, няма да има напрежение при административното обслужване, ще се избегне струпване на много хора пред гишетата и ще се съкрати времето за извършване на административната услуга.
Жителите на област Велико Търново могат да подадат заявление за издаване на лична карта, паспорт, подмяна на СУМПС и дубликат на СУМПС, преди изтичане на срока им на валидност във всички звена БДС при РУ на МВР на територията на област Велико Търново.
Заявления за издаване на документи за самоличност могат да бъдат подадени и чрез електронните административни услуги „Издаване на лични карти на български граждани“ и „Издаване на паспорти на български граждани“.
ОДМВР – Велико Търново може да осъществи прием на заявления за издаване на български лични документи (лична карта и/или паспорт) по постъпили искания за организиран прием на заявления от държавни институции, общински администрации, кметства и др.

Благодарим Ви за разбирането!

 

04 юни 2020

Специализирана полицейска операция за противодействие на конвенционалната престъпност се проведе на територията на РУ – Г. Оряховица

Акцията е реализирана под ръководството на Окръжна прокуратура – В. Търново и Районна прокуратура – Г. Оряховица от служители на РУ – Г. Оряховица и Зонално жандармерийско управление.
В рамките на операцията са разкрити две престъпления – домова кражба и причиняване на лека телесна повреда. Образувани са 4 бързи производства – за притежание на наркотични вещества, шофиране на автомобил, след употреба на наркотични вещества и нерегистриран автомобил. Образувани са и 3 преписки – две от тях за притежание на акцизни стоки без бандерол и една за унищожаване и повреждане на чуждо имущество. Повдигнати са обвинения на две лица, задържани с полицейски мерки до 24 часа са други трима.
Проверени са 196 граждани, 75 автомобила и 3 питейни и увеселителни заведения. В проверените заведения са констатирани нередности по отношение на документацията и са съставени констативни протоколи. В едно от тях са установени две непълнолетни лица, след 22,00 ч. Други 12 непълнолетни са установени в района около заведенията. На родителите на всички са съставени актове по Закона за закрила на детето. Извършени са 61 проверки за алкохол. Съставени са 60 акта и са наложени 39 глоби по фиш. Заснети са 2 видеоклипа за скорост и са издадени 5 заповеди за налагане на принудителни административни мерки.  
DSC_0061 DSC_0031

10 юли 2020

Започва прием на заявления за регистрационен номер по избор - 08.07.2020 г.

От 09,30 ч. до 11,50 ч. и от 13,00 ч. до 15,30 ч. на 08.07.2020 г. съгласно Заповед УРИ 366з-1933-01.09.2015 г. на Директора на ОДМВР – В. Търново, гражданите ще имат възможност да подават заявления за предоставяне на право за ползване на регистрационен номер за автомобил по избор от наличните в сектор „Пътна полиция“ при ОДМВР – В. Търново – група ВТ 6001 – 7000, серия КС, както следва: с четири еднакви цифри по чл. 26. т. 6 от Тарифа № 4 на МВР; комбинация от цифри по желание извън посочените в чл. 26. т. 6 и т.7 от Тарифа № 4 на МВР.
Заявленията се приемат в сектор „Пътна полиция“ до изчерпване на номерата от списъка или до приключване на серията.
Подробности за технологичния ред на подаването им може да видите в интернет страницата на ОДМВР – В. Търново, раздел „Услуги“, подраздел „Пътна полиция“. Телефон за справки – 062/662 254.

03 юли 2020

Предприети мерки по издаване на български лични документи -14.07.2020 г.

Уважаеми граждани, уведомяваме Ви, че в РУ – Стражица, П. Тръмбеш и Павликени при ОДМВР – В. Търново няма осигурен достъп за хора с увреждания, възрастни с намалена подвижност и/или затруднения в предвижването (не са изградени рампи или др. подобни съоръжения).
В тази връзка при необходимост в звената БДС към РУ на МВР или сектор БДС – ОДМВР В. Търново може да се подаде заявление за посещение с мобилна биометрична станция за приемане на заявления за издаване на документи за самоличност.
Всички лица с постоянен адрес на територията, обслужвана от ОДМВР - В. Търново имат възможност да подават заявления за издаване на български лични документи във всяко едно от звената на БДС  на територията на областта.
Мярката е с цел облекчаване на по-натоварените звена БДС, както и с цел допринасяне за удобството на гражданите, които в рамките на работното време могат да направят избор на предпочитано от тях звено, различно от това по постоянния им адрес.
Готовите документи се получават в звено БДС при ОДМВР - В. Търново, където е подадено заявлението.
В тази връзка е и предоставената по-долу информация за натовареността на отделните звена по районни управления.

Поделение

Брой приети заявления за издаване на документи за самоличност за периода

14 юли 2020 г.

ОДМВР – Велико Търново

Лични карти

Паспорти

СУМПС

сектор БДС- В. Търново

98

35

-

РУ Горна Оряховица

46

7

18

РУ Елена

16

1

3

РУ Павликени

13

1

6

РУ Полски Тръмбеш

7

3

1

РУ Свищов

21

4

9

РУ Стражица

5

3

4

Общо:

206

54

41

Поделение

Брой приети заявления за издаване на документи за самоличност за периода

13 юли 2020 г.

ОДМВР – Велико Търново

Лични карти

Паспорти

СУМПС

сектор БДС- В. Търново

114

36

-

РУ Горна Оряховица

62

6

16

РУ Елена

9

2

5

РУ Павликени

9

2

6

РУ Полски Тръмбеш

22

2

8

РУ Свищов

24

8

4

РУ Стражица

9

6

1

Общо:

249

62

40

Поделение

Брой приети заявления за издаване на документи за самоличност за периода

10 юли 2020 г.

ОДМВР – Велико Търново

Лични карти

Паспорти

СУМПС

сектор БДС- В. Търново

77

24

-

РУ Горна Оряховица

38

3

16

РУ Елена

6

5

0

РУ Павликени

11

1

7

РУ Полски Тръмбеш

9

1

6

РУ Свищов

22

1

5

РУ Стражица

4

1

0

Общо:

167

36

34


Поделение

Брой приети заявления за издаване на документи за самоличност за периода

09 юли 2020 г.

ОДМВР – Велико Търново

Лични карти

Паспорти

СУМПС

сектор БДС- В. Търново

85

32

-

РУ Горна Оряховица

40

8

16

РУ Елена

9

1

1

РУ Павликени

14

0

10

РУ Полски Тръмбеш

4

2

4

РУ Свищов

24

2

8

РУ Стражица

10

4

2

Общо:

186

49

41

Поделение

Брой приети заявления за издаване на документи за самоличност за периода

08 юли 2020 г.

ОДМВР – Велико Търново

Лични карти

Паспорти

СУМПС

сектор БДС- В. Търново

88

27

-

РУ Горна Оряховица

45

7

21

РУ Елена

7

0

1

РУ Павликени

5

2

7

РУ Полски Тръмбеш

10

1

4

РУ Свищов

31

1

9

РУ Стражица

8

6

4

Общо:

194

44

46

Поделение

Брой приети заявления за издаване на документи за самоличност за периода

07 юли 2020 г.

ОДМВР – Велико Търново

Лични карти

Паспорти

СУМПС

сектор БДС- В. Търново

92

22

-

РУ Горна Оряховица

39

10

21

РУ Елена

11

1

5

РУ Павликени

7

0

1

РУ Полски Тръмбеш

11

0

6

РУ Свищов

21

0

9

РУ Стражица

6

2

3

Общо:

187

35

45

Поделение

Брой приети заявления за издаване на документи за самоличност за периода

06 юли 2020 г.

ОДМВР – Велико Търново

Лични карти

Паспорти

СУМПС

сектор БДС- В. Търново

102

40

-

РУ Горна Оряховица

40

9

19

РУ Елена

12

3

4

РУ Павликени

7

1

2

РУ Полски Тръмбеш

7

2

4

РУ Свищов

26

2

5

РУ Стражица

18

0

2

Общо:

212

57

36

Поделение

Брой приети заявления за издаване на документи за самоличност за периода

03 юли 2020 г.

ОДМВР – Велико Търново

Лични карти

Паспорти

СУМПС

сектор БДС- В. Търново

64

25

-

РУ Горна Оряховица

27

6

15

РУ Елена

8

1

2

РУ Павликени

9

0

4

РУ Полски Тръмбеш

4

0

1

РУ Свищов

18

5

2

РУ Стражица

6

2

1

Общо:

136

39

25

Поделение

Брой приети заявления за издаване на документи за самоличност за периода

02 юли 2020 г.

ОДМВР – Велико Търново

Лични карти

Паспорти

СУМПС

сектор БДС- В. Търново

69

21

-

РУ Горна Оряховица

32

4

14

РУ Елена

2

0

3

РУ Павликени

11

3

12

РУ Полски Тръмбеш

0

2

0

РУ Свищов

22

2

6

РУ Стражица

6

2

2

Общо:

142

34

37


Поделение

Брой приети заявления за издаване на документи за самоличност за периода

01 юли 2020 г.

ОДМВР – Велико Търново

Лични карти

Паспорти

СУМПС

сектор БДС- В. Търново

83

31

-

РУ Горна Оряховица

34

4

13

РУ Елена

10

1

3

РУ Павликени

14

3

4

РУ Полски Тръмбеш

9

0

3

РУ Свищов

12

4

5

РУ Стражица

7

0

0

Общо:

169

43

28

 


01 юли 2020

Съвременно оборудвана оранжерия за отглеждане на марихуана откриха служители на РУ – Елена и ОДМВР – В. Търново

В петък  при провеждане на специализирана полицейска операция за противодействие отглеждането и разпространението на наркотични вещества е извършена проверка в имот в обезлюденото село Зеленик, ползван от 40-годишен мъж от Елена. В наглед изоставена къща, с обрасъл с трева двор полицейските служители са се натъкнали на добре оборудвани помещения с модерна инсталация за отглеждане на марихуана, торове, почвена смес и над 600 саксии с растения от рода на конопа, които при полеви наркотест са реагирали на канабис. Ползвателят е задържан в съседен имот, достъп до който е бил контролиран от него чрез система за видеонаблюдениие. Той е известен на полицията и е признал, че до дни е трябвало да събере реколтата. След доклад на материалите в прокуратурата е привлечен, като обвиняем, задържан е до 72 часа.  Работата по документиране на престъпната му дейност продължава под наблюдението на Районна прокуратура – В. Търново.      

DSC05233 DSC05241 DSC05281 DSC05409

29 юни 2020