МВР

ОД Велико Търново

 

02 ноември 2020

Предприети мерки по издаване на български лични документи - 02.11.2020 г.

Уважаеми граждани, уведомяваме Ви, че в РУ – Стражица, П. Тръмбеш и Павликени при ОДМВР – В. Търново няма осигурен достъп за хора с увреждания, възрастни с намалена подвижност и/или затруднения в предвижването (не са изградени рампи или др. подобни съоръжения).
В тази връзка при необходимост в звената БДС към РУ на МВР или сектор БДС – ОДМВР В. Търново може да се подаде заявление за посещение с мобилна биометрична станция за приемане на заявления за издаване на документи за самоличност.
Всички лица с постоянен адрес на територията, обслужвана от ОДМВР - В. Търново имат възможност да подават заявления за издаване на български лични документи във всяко едно от звената на БДС  на територията на областта.
Мярката е с цел облекчаване на по-натоварените звена БДС, както и с цел допринасяне за удобството на гражданите, които в рамките на работното време могат да направят избор на предпочитано от тях звено, различно от това по постоянния им адрес.
Готовите документи се получават в звено БДС при ОДМВР - В. Търново, където е подадено заявлението.
В тази връзка е и предоставената по-долу информация за натовареността на отделните звена по районни управления.

Поделение

Брой приети заявления за издаване на документи за самоличност за периода

30 ноември 2020 г.

ОДМВР – Велико Търново

Лични карти

Паспорти

СУМПС

сектор БДС- В. Търново

27

17

-

РУ Горна Оряховица

18

2

3

РУ Елена

3

0

0

РУ Павликени

10

2

3

РУ Полски Тръмбеш

3

2

2

РУ Свищов

7

3

1

РУ Стражица

5

0

2

Общо:

73

26

11


Поделение

Брой приети заявления за издаване на документи за самоличност за периода

27 ноември 2020 г.

ОДМВР – Велико Търново

Лични карти

Паспорти

СУМПС

сектор БДС- В. Търново

26

7

-

РУ Горна Оряховица

15

2

2

РУ Елена

7

0

2

РУ Павликени

3

1

0

РУ Полски Тръмбеш

6

0

1

РУ Свищов

6

0

1

РУ Стражица

2

0

1

Общо:

65

10

7

 

Поделение

Брой приети заявления за издаване на документи за самоличност за периода

26 ноември 2020 г.

ОДМВР – Велико Търново

Лични карти

Паспорти

СУМПС

сектор БДС- В. Търново

32

14

-

РУ Горна Оряховица

31

3

6

РУ Елена

8

0

2

РУ Павликени

9

0

3

РУ Полски Тръмбеш

3

0

0

РУ Свищов

12

0

3

РУ Стражица

9

1

0

Общо:

104

18

14


Поделение

Брой приети заявления за издаване на документи за самоличност за периода

25 ноември 2020 г.

ОДМВР – Велико Търново

Лични карти

Паспорти

СУМПС

сектор БДС- В. Търново

38

19

-

РУ Горна Оряховица

14

2

5

РУ Елена

14

1

0

РУ Павликени

8

0

1

РУ Полски Тръмбеш

5

1

3

РУ Свищов

16

5

7

РУ Стражица

6

1

1

Общо:

101

29

17


Поделение

Брой приети заявления за издаване на документи за самоличност за периода

24 ноември 2020 г.

ОДМВР – Велико Търново

Лични карти

Паспорти

СУМПС

сектор БДС- В. Търново

45

22

-

РУ Горна Оряховица

15

4

2

РУ Елена

3

0

0

РУ Павликени

3

0

1

РУ Полски Тръмбеш

1

2

1

РУ Свищов

16

4

5

РУ Стражица

3

0

1

Общо:

86

32

10


Поделение

Брой приети заявления за издаване на документи за самоличност за периода

23 ноември 2020 г.

ОДМВР – Велико Търново

Лични карти

Паспорти

СУМПС

сектор БДС- В. Търново

46

29

-

РУ Горна Оряховица

26

5

11

РУ Елена

13

3

2

РУ Павликени

7

1

4

РУ Полски Тръмбеш

3

0

1

РУ Свищов

19

3

2

РУ Стражица

7

0

3

Общо:

121

41

23


Поделение

Брой приети заявления за издаване на документи за самоличност за периода

20 ноември 2020 г.

ОДМВР – Велико Търново

Лични карти

Паспорти

СУМПС

сектор БДС- В. Търново

41

17

-

РУ Горна Оряховица

22

6

10

РУ Елена

4

0

2

РУ Павликени

3

1

2

РУ Полски Тръмбеш

5

0

0

РУ Свищов

16

2

2

РУ Стражица

3

1

0

Общо:

94

27

16


Поделение

Брой приети заявления за издаване на документи за самоличност за периода

19 ноември 2020 г.

ОДМВР – Велико Търново

Лични карти

Паспорти

СУМПС

сектор БДС- В. Търново

41

19

-

РУ Горна Оряховица

15

9

10

РУ Елена

9

0

3

РУ Павликени

0

0

0

РУ Полски Тръмбеш

6

1

0

РУ Свищов

9

2

2

РУ Стражица

4

0

2

Общо:

84

31

17


Поделение

Брой приети заявления за издаване на документи за самоличност за периода

18 ноември 2020 г.

ОДМВР – Велико Търново

Лични карти

Паспорти

СУМПС

сектор БДС- В. Търново

49

21

-

РУ Горна Оряховица

22

1

8

РУ Елена

6

0

1

РУ Павликени

6

0

1

РУ Полски Тръмбеш

4

3

1

РУ Свищов

12

4

2

РУ Стражица

5

0

2

Общо:

89

29

15


Поделение

Брой приети заявления за издаване на документи за самоличност за периода

17 ноември 2020 г.

ОДМВР – Велико Търново

Лични карти

Паспорти

СУМПС

сектор БДС- В. Търново

55

16

-

РУ Горна Оряховица

25

2

8

РУ Елена

6

0

1

РУ Павликени

5

1

2

РУ Полски Тръмбеш

5

7

2

РУ Свищов

8

1

6

РУ Стражица

5

3

1

Общо:

109

30

20


Поделение

Брой приети заявления за издаване на документи за самоличност за периода

16 ноември 2020 г.

ОДМВР – Велико Търново

Лични карти

Паспорти

СУМПС

сектор БДС- В. Търново

43

24

-

РУ Горна Оряховица

21

9

5

РУ Елена

5

1

2

РУ Павликени

7

2

6

РУ Полски Тръмбеш

8

0

3

РУ Свищов

19

3

7

РУ Стражица

7

0

2

Общо:

110

39

25


Поделение

Брой приети заявления за издаване на документи за самоличност за периода

13 ноември 2020 г.

ОДМВР – Велико Търново

Лични карти

Паспорти

СУМПС

сектор БДС- В. Търново

38

15

-

РУ Горна Оряховица

18

3

8

РУ Елена

6

3

0

РУ Павликени

11

2

6

РУ Полски Тръмбеш

3

0

1

РУ Свищов

15

1

3

РУ Стражица

2

0

1

Общо:

93

24

19


Поделение

Брой приети заявления за издаване на документи за самоличност за периода

12 ноември 2020 г.

ОДМВР – Велико Търново

Лични карти

Паспорти

СУМПС

сектор БДС- В. Търново

31

16

-

РУ Горна Оряховица

26

4

10

РУ Елена

7

0

2

РУ Павликени

8

2

6

РУ Полски Тръмбеш

2

1

1

РУ Свищов

10

4

3

РУ Стражица

3

1

0

Общо:

87

28

22


Поделение

Брой приети заявления за издаване на документи за самоличност за периода

11 ноември 2020 г.

ОДМВР – Велико Търново

Лични карти

Паспорти

СУМПС

сектор БДС- В. Търново

34

14

-

РУ Горна Оряховица

24

8

6

РУ Елена

1

1

1

РУ Павликени

7

4

9

РУ Полски Тръмбеш

10

0

1

РУ Свищов

11

4

2

РУ Стражица

2

0

2

Общо:

89

31

21


Поделение

Брой приети заявления за издаване на документи за самоличност за периода

10 ноември 2020 г.

ОДМВР – Велико Търново

Лични карти

Паспорти

СУМПС

сектор БДС- В. Търново

37

19

-

РУ Горна Оряховица

29

4

11

РУ Елена

11

0

4

РУ Павликени

9

1

3

РУ Полски Тръмбеш

3

0

0

РУ Свищов

18

4

9

РУ Стражица

4

1

3

Общо:

111

29

30


Поделение

Брой приети заявления за издаване на документи за самоличност за периода

09 ноември 2020 г.

ОДМВР – Велико Търново

Лични карти

Паспорти

СУМПС

сектор БДС- В. Търново

37

15

-

РУ Горна Оряховица

24

3

9

РУ Елена

4

2

0

РУ Павликени

9

1

1

РУ Полски Тръмбеш

10

4

5

РУ Свищов

18

3

6

РУ Стражица

14

1

2

Общо:

116

29

23


Поделение

Брой приети заявления за издаване на документи за самоличност за периода

06 ноември 2020 г.

ОДМВР – Велико Търново

Лични карти

Паспорти

СУМПС

сектор БДС- В. Търново

34

6

-

РУ Горна Оряховица

26

5

13

РУ Елена

7

0

2

РУ Павликени

4

0

4

РУ Полски Тръмбеш

4

2

5

РУ Свищов

12

8

3

РУ Стражица

1

0

2

Общо:

88

21

29


Поделение

Брой приети заявления за издаване на документи за самоличност за периода

05 ноември 2020 г.

ОДМВР – Велико Търново

Лични карти

Паспорти

СУМПС

сектор БДС- В. Търново

53

13

-

РУ Горна Оряховица

34

6

10

РУ Елена

9

1

4

РУ Павликени

12

3

5

РУ Полски Тръмбеш

16

2

7

РУ Свищов

17

4

4

РУ Стражица

5

1

2

Общо:

146

30

32


Поделение

Брой приети заявления за издаване на документи за самоличност за периода

04 ноември 2020 г.

ОДМВР – Велико Търново

Лични карти

Паспорти

СУМПС

сектор БДС- В. Търново

48

18

-

РУ Горна Оряховица

40

10

17

РУ Елена

7

0

2

РУ Павликени

14

0

7

РУ Полски Тръмбеш

0

0

0

РУ Свищов

9

3

6

РУ Стражица

7

1

1

Общо:

125

32

33


Поделение

Брой приети заявления за издаване на документи за самоличност за периода

03 ноември 2020 г.

ОДМВР – Велико Търново

Лични карти

Паспорти

СУМПС

сектор БДС- В. Търново

46

14

-

РУ Горна Оряховица

23

6

16

РУ Елена

5

0

2

РУ Павликени

7

1

4

РУ Полски Тръмбеш

0

0

0

РУ Свищов

16

2

6

РУ Стражица

2

0

1

Общо:

99

23

29


Поделение

Брой приети заявления за издаване на документи за самоличност за периода

02 ноември 2020 г.

ОДМВР – Велико Търново

Лични карти

Паспорти

СУМПС

сектор БДС- В. Търново

67

27

-

РУ Горна Оряховица

40

7

10

РУ Елена

5

1

1

РУ Павликени

15

0

5

РУ Полски Тръмбеш

0

3

0

РУ Свищов

29

8

6

РУ Стражица

6

0

1

Общо:

162

46

23


Изображения

 30 ноември 2020 | 16:59