МВР

ОД Велико Търново

 

Обявяване на конкурс за назначаване на държавна служба в МВР с УРИ 8121К-6679-02.06.2020 г.

09 юни 2020

     На основание чл.156, ал.1, ал.5 и ал.6 от ЗМВР и чл.5 от Наредба с УРИ 8121з-344-25.07.2014 г. за назначаване на държавна служба в МВР,

                                                 О Б Я В Я В А М

     I. Конкурс за назначаване на държавна служба в ОДМВР - Велико Търново за вакантна изпълнителска длъжност, за която се изисква задължителна първоначална професионална подготовка, както следва:

     1. Районно управление - Велико Търново
     Сектор "Криминална полиция"
     Група "Престъпления против личността"
     - Разузнавач VI - V степен - 1 (една) вакантна длъжност

     II. Заповед на Министъра на вътрешните работи с УРИ 8121К-6679-02.06.2020 г.

     III. Протокол с УРИ 366р-11326-18.06.2020 г.

     IV. Протокол с УРИ 366р-12381-06.07.2020 г.

     V. Протокол с УРИ 366р-13174-17.07.2020 г.

     VI. Протокол с УРИ 366р-14380-05.08.2020 г.

     VII. Протокол от етап "Заключително интервю" с УРИ 366р-14549-07.08.2020 г.

 07 август 2020 | 14:27