МВР

ОД Велико Търново

 

ОДМВР – Велико Търново обявява процедура за избор на кандидати за заемане на вакантна длъжност (ЛРТП) с УРИ 366р-12038-01.07.2020 г.

02 юли 2020

     Областна дирекция на МВР – Велико Търново обявява процедура за избор на кандидати за заемане на вакантна длъжност /лице, работещо по трудово правоотношение/, както следва:

     1. „чистач” /лице, работещо по трудово правоотношение/ в сектор „Финансово осигуряване, управление на собствеността и социални дейности”, отдел „Административен” - 1 брой;

     - Обява с УРИ 366р-12038-01.07.2020 г.

     - Протокол с УРИ 366р-12567-08.07.2020 г.

     - Протокол с УРИ 366р-12680-09.07.2020 г.


 09 юли 2020 | 15:45