МВР

ОД Велико Търново

 

ОДМВР - В. Търново обявява процедура за избор на кандидати за заемане на 2 (две) вакантни длъжности (ЛРТП) с УРИ 366р-8840-13.05.2020 г.

18 май 2020

     Областна дирекция на МВР – Велико Търново обявява процедура за избор на кандидати за заемане на 2 (две) вакантни длъжности /лица, работещи по трудово правоотношение/, както следва:

     1. „Техник, механик/технически контрол на МПС” /лице, работещо по трудово правоотношение/ в група "Регистрация и отчет на пътни превозни средства, собствениците им и водачи", сектор „Пътна полиция”, отдел “Охранителна полиция” - 2 броя;

     - Обява с УРИ 366р-8840-13.05.2020 г.

     - Протокол с УРИ 366р-9628-26.05.2020 г.

     - Протокол от етап "Събеседване" с УРИ 366р-9773-28.05.2020 г.

 28 май 2020 | 17:04