МВР

ОД Велико Търново

 

ОДМВР - В. Търново обявява процедура за избор на кандидати за заемане на 2 (две) вакантни длъжности (ЛРТП) с УРИ 366р-9775-28.05.2020 г.

01 юни 2020

     Областна дирекция на МВР – Велико Търново обявява процедура за избор на кандидати за заемане на 2 (две) вакантни длъжности /лица, работещи по трудово правоотношение/, както следва:

     1. „техник, механик/технически контрол на МПС” /лице, работещо по трудово правоотношение/ в група "Регистрация и отчет на пътни превозни средства, собствениците им и водачи", сектор „Пътна полиция”, отдел “Охранителна полиция” - 2 броя;

     - Обява с УРИ 366р-9775-28.05.2020 г.

     - Протокол с УРИ 366р-10518-08.06.2020 г.

     - Протокол от етап "Събеседване" с УРИ 366р-10630-09.06.2020 г.

 02 юли 2020 | 14:31