МВР

ОД Велико Търново

 

Съобщение до Ахмед Ясенов Ангелов

28 фев 2020

с адрес: с. Добри дял, общ. Лясковец, ул. „Родопи” № 5

     На основание чл. 61, ал. 1 вр. с чл.18а, ал.10 от АПК и във връзка  с изпратено до Вас уведомление, с рег. № 366000-3411 от 05.02.2020 г. и решение с рег. № 366000-3409/05.02.2020 г. за възобновяване на производство по издаване на СУМПС , инициирано  с заявление с рег. № 366000-3411/2020г., по описа на ОДМВР – В. Търново,  с № 3454966/2019 г. и вх. № 2-4232, от дата 27.11.2019 г., Ви уведомяваме относно следното:
     Описаните  по-горе документи, са изпратени на адреса Ви и са върнати на 17.02.2020г., в сектор ПП – В. Търново при  ОДМВР – Велико Търново от куриерска фирма „Български пощи” ЕАД,  с обратна разписка, тъй като не сте установен на адреса. В тази връзка Ви, уведомяваме, че  описаното уведомление и решение за възобновяване производство по издаване на СУМПС можете да получите, в сградата на сектор ПП - В. Търново,  ОДМВР – Велико Търново. За информация тел. 062/ 662005 и 662023.

 28 февруари 2020 | 14:11