МВР

ОД Велико Търново

 

Съобщение до Силвия Дечева – адвокат при ВТАК

13 ное 2018

гр. В.Търново, ул.“Цанко Церковски“№39, ст.414

     На основание чл. 61, ал. 3 вр. ал. 1 от АПК и във връзка с Ваше заявление, заведено с вх. № 173900-12626/17.08.2018г. в РУ-В.Търново и препратено по компетентност в ОДМВР-В.Търново на 22.08.2018г., Ви уведомяваме:
     По заявлението е изготвен отговор № 366000-22149/18г. на директора на ОДМВР – Велико Търново. Писмото е изпратено на посочения от Вас служебен адрес с известие за доставяне (обратна разписка). На 06.11.2018 г. същото е върнато обратно в ОДМВР – Велико Търново от куриерска фирма „Стар Пост” ООД. Изготвеният отговор може да получите в сградата на ОДМВР – Велико Търново. За информация тел. 062/ 662248, 662470.

 13 ноември 2018 | 10:23