МВР

ОД Велико Търново

 

Съобщение до Христо Рачев Радков

06 юли 2018

гр. София-1330, ж.к. „Красна поляна” ІІІ, бл.37б, вх.Г, ап. 70

     На основание чл. 61, ал. 3 вр. ал. 1 от АПК и във връзка с Ваше заявление, заведено с вх. № 812104-60/14.03.2018г. по описа на ДПНД-МВР, получено в ОДМВР – Велико Търново на 27.03.2016г., Ви уведомяваме:
     По заявлението е издадено решение № 366000-9688/10.04.2018г. на директора на ОДМВР – Велико Търново. Същото е изпратено на посочения от Вас адрес с известие за доставяне (обратна разписка). На 02.07.2018 г. писмото е върнато обратно в ОДМВР – Велико Търново от куриерска фирма „Стар Пост” ООД. Решението може да получите в сградата на ОДМВР – Велико Търново. За информация тел. 062/ 662248, 662470.

 06 юли 2018 | 13:21