МВР

ОД Видин

 

Заявление за издаване на  КБ,  КЧХС, КЧПУ, УПБ, УПЧХС, УПЧПУ с бърза
услуга може да подадете в: 

 

СДВР/ОДМВР/РУ

 

Работно време на сектор БДС от

понеделник до петък

 

 

Административен адрес

 

ОДМВР-Видин

 

от 08.30 ч. до 17.30 ч.

 

гр. Видин, п.к. 3700, ул. "Цар Симеон Велики", № 87