МВР

ОД Видин

 

 

 

ОДМВР-ВИДИН

Български лични документи издавани на чужденци с предоставена закрила в Република България
(бежанци, чужденци с хуманитарен статут и чужденци, получили убежище)

Видове услуги

и

такси /лв./

Обикновена услуга

до 30 дни

 

(места за подаване на заявления)

Бърза услуга

до 10 работни дни

 

(места за подаване на заявления)

 

Контакти:

 

 

ОДМВР-Видин

 

 

Карта на бежанец

30

60

Карта на чужденец с хуманитарен статут

30

60

Карта на чужденец получил убежище

40

80

Начини на плащане

на таксите:

 

Плащане по банков път

 

Плащане чрез картово разплащане

 

 

Удостоверение за пътуване зад граница на бежанец

50

100

Удостоверение за пътуване зад граница на чужденец с хуманитарен статут 

50

100

Удостоверение за пътуване зад граница на чужденец, получил убежище

55

110

 

Банкова сметка

BIC: UNCRBGSF

АД „Уникредит Булбанк - клон Видин“

 

IBAN:

BG87UNCR76303100112078

Удостоверение за завръщане в Република България на чужденец