МВР

ОД Видин

 

 

ОДМВР ВИДИН

ИЗДАВАНЕ НА СВИДЕТЕЛСТВА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МПС

Видове услуги

и

такси /лв./

Обикновена услуга

до 30 дни

(места за подаване на заявления)

Бърза услуга

до 10 работни дни

(места за подаване на заявления)


Контакти:

Сектор "Пътна полиция"


РУ-Белоградчик


РУ-Кула

Издаване на СУМПС на лица до 58 год.

25

50

Издаване на СУМПС на лица от 58 до 70 год.

11

22

Издаване на СУМПС на лица с трайно намалена работоспособност или вид и степен на увреждане 50 и над 50 на сто

3

6

Начини на плащане на таксите:

Плащане по банков път

Плащане чрез интернет

Плащане чрез "Български пощи" ЕАД

Плащане чрез картово разплащане

Плащане във финансово звено на МВР

 

Издаване на СУМПС на лица
над 70 год.

Без такса

Без такса

Издаване или подмяна на контролен талон към СУМПС

4

4

Заявление за издаване на СУМПС на БГ може да се подаде и в РУ при СДВР/ОДМВР по постоянен адрес, в случаите на подмяна на свидетелство за управление на МПС поради изтичане на срока на валидност, при вече изтекъл срок на валидност, при промяна в данните на водача, отнасящи се до смяна на фамилия и транслитерация, както и при издаване на дубликат при заплатена такса за обикновена услуга.
Във всички останали случаи е необходимо да посетите звената „Пътна полиция” при СДВР/ОДМВР по Вашия постоянен адрес.

Вашите мнения и въпроси относно СУМПС отправяйте към отдел „Пътна полиция” при Главна дирекция "Национална полиция"- МВР, гр. София, п.к.1715, бул. „Александър Малинов“ № 1, чрез електронна поща: [email protected]

Банкова сметка

BIC: UNCRBGSF

АД „Уникредит Булбанк - клон Видин“

 

IBAN:

BG87UNCR76303100112078