МВР

ОД Видин

 

Заявление за издаване на СУМПС с обикновена услуга можа да подадете в:

 

 

 

СДВР/ОДМВР/РУ

 

Работно време на сектор БДС от

понеделник до петък

 

 

Административен адрес

 

Сектор "Пътна полиция"

 

от 08.30 ч. до 17.30 ч.

 

гр. Видин, п.к. 3700, ЮПЗ

 

РУ-Белоградчик

 

 

от 08.30 ч. до 17.30 ч.

 

гр. Белоградчик, п.к. 3900, пл. "Възраждане", № 3

 

РУ-Кула

 

от 08.30 ч. до 17.30 ч.

 

гр. Кула, п.к. 3800, ул. "Възраждане", № 36