МВР

ОД Видин

 

МВР - Етичен кодекс

18 сеп 2019


В изпълнение на своите задължения, служителите на Министерството на вътрешните работи се ръководят от кодекси за поведение:


Етичен кодекс за поведение на държавните служители в Министерството на вътрешните работи


Кодекс за поведение на служителите в държавната администрация

 18 септември 2019 | 11:10