МВР

ОД Видин

 

АРХИВ на годишните отчети за дейността на Регионална комисия по правата на човека и полицейската етика в ОДМВР - Видин

18 сеп 2019

Отчет за дейността на РКПЧПЕ в ОДМВР - Видин през 2019 г.

Отчет за дейността на РКПЧПЕ в ОДМВР - Видин през 2018 г.

Отчет за дейността на РКПЧПЕ в ОДМВР - Видин през 2017 г.

 06 юли 2020 | 16:40