МВР

ОД Видин

 

19 фев 2018

22-годишен и двама непълнолетни от Бело поле, Видинско са задържани за грабеж, извършен от дома на възрастна жена в селото

Полицейските действия започнали на 9 февруари. В 9.00 часа сутринта, 81-годишна жителка на село Бело поле съобщила, че няколко часа по-рано неизвестни проникнали в дома й. Привеждайки я в безпомощно състояние, те отнели сумата от 240 лева и избягали. При огледа на местопроизшествието униформените установили, че в къщата било проникнато през покрива – след отстраняване на част от керемидите.

В разследването на грабежа участвали служители на РУ-Белоградчик, сектор „Противодействие на криминалната престъпност”  в ОДМВР-Видин и сектор „Грабежи” в ГДНП. В хода на предприетите оперативно-издирвателни и процесуално-следствени действия криминалистите влезли в дирите на тримата автори на престъпното посегателство. С полицейска мярка за срок до 24 часа униформените задържали двама непълнолетни и С.И./22г./ от селото. Тримата са привлечени в качеството на обвиняеми за извършено престъпление по чл.198, ал.1 от Наказателния кодекс. До момента, момчетата (на 15 и 16г.) не са били регистрирани в детска педагогическа стая за извършени противообществени или престъпни деяния. Пълнолетният няма криминалистическа регистрация. Работата по случая продължава, под ръководството на наблюдаващ прокурор, в рамките на образуваното досъдебно производство в РУ-Белоградчик.

Най-много пожари с материални загуби в областта през 2017 г. са възникнали в жилища. Проявената небрежност при боравене с открит огън остава най-честа причина за пожарите с щети

Оперативната обстановка в региона и резултатите от работата на РД ПБЗН - Видин бяха обсъдени на годишния отчет - анализ на структурата

През 2017 г. структурните звена на РД ПБЗН – Видин са реагирали при 1363 произшествия (броят им през 2016 г. е бил  1241), със средна интензивност на повикванията 3.74 на денонощие.

При 191 от пожарите били нанесени преки материални загуби (174 броя през 2016 г.). Пожарите без материални загуби - в сухи треви и отпадъци са 719 (при 623 през 2016 г.).

Дежурствата, аварийно-спасителните дейности и помощните операции през миналата година са били 414 (при същия брой през 2016 г.). Излизанията на лъжливи повиквания са 39, броят им за предходната 2016 г. е бил 30.

През 2017 г. огнеборците спасили 10 души, чийто живот реално е бил в опасност от факторите на пожара,  16 са пострадали, а петима са загинали.

99 пожара (48 % от пожарите с материални загуби) са възникнали в жилищното стопанство;  38 пожара (19% от общия брой) са възникнали в транспорта;  29 пожара (14% от общия брой) – в селското стопанство и 10 пожара (5% от общия брой) в сметосъбирането. Пет пожара са възникнали в сектор енергетика. Четири пожара - в сектор търговия, а три пожара в сектор хотелиерство и ресторантьорство.

Анализът на възникналите пожари през миналата година сочи, че най-честата причина за тях е проявената небрежност при боравене с открит огън – 58 броя (1/3 от пожарите със загуби). Късо съединение е довело до 53 пожара, което също е висок относителен дял. Строителни и технически неизправности били причина за  възникването на 26 пожара. Поради неправилно ползване на отоплителни и нагревателни уреди са станали 14 пожара. В следствие на самозапалване са възникнали седем пожара, а в резултат на детска игра с огън – 5.

Сравнителният анализ на данните от последните пет години очертава следните тенденции:

 • През 2016 и 2017 г. се отчита намаление на помощните операции  за сметка на увеличаване на броя на пожарите без материални загуби (обуславя се предимно от климатичните промени през тези години);
 •  Процентното разпределение на пожарите със загуби по отрасли е устойчиво – най-голям е този в отрасъл жилищно стопанство, следван от транспорт и селско стопанство;
 • Броят на пожарите в отрасъл сметосъбиране (контейнери за смет в областния град) значително намалява; 
 • Проявената небрежност при боравене с открит огън и късото съединение са причина за възникване на близо 60 %  от пожарите - устойчива тенденция през годините;
 • Почти 65 % от произшествията възникват в района, обслужван от  РСПБЗН – Видин (териториите на общините Видин, Брегово и Ново село).

 

***

Служителите, осъществяващи държавен противопожарен контрол за осигуряване на пожарната безопасност на обектите в експлоатация, през 2017 г. са извършили:

 • 42 комплексни проверки на обекти;
 • 314 контролни проверки на обекти и 515 на строежи;
 • 827 тематични проверки на обекти.

За привеждане на обектите в съответствие с противопожарните норми и пожарната безопасност били връчени 64 разпореждания, направено е и едно предписание в заповедна книга на строеж. Общият брой на предписаните мероприятия е 122. Две уведомителни писма били изпратени до ръководители на ведомства, държавни органи и организации за констатирани нарушения на пожарната безопасност в обекти. Съвместно с други институции и структури на МВР били извършени 58 проверки на обекти. По сигнали на граждани проверките са били седем.  За нарушения на правилата и нормите за пожарна безопасност и неизпълнение на предписаните мероприятия в определените срокове са приложени 51 административно-наказателни  мерки и три принудителни административни мерки.


Статистически данни за 2017 г.

06 фев 2018

6 800 лични карти са издадени през 2017 г., съобщават от сектор „Български документи за самоличност” в ОДМВР-Видин

Броят на издадените паспорти е 3 387, а шофьорските книжки 4 119

Най-много заявления за издаване на нови документи гражданите са подавали през месеците юли и август.

6 800 е броят на издадените лични карти - с обикновена услуга 4 320, с бърза услуга – 2 185, а с експресна услуга 295.

Броят на издадените паспорти е 3 387 – с обикновена услуга 2 426, с бърза услуга 890, и с експерсна услуга 71.

4 119 е броят на издадените свидетелствата за управление на МПС – с обикновена услуга 2 488, а с бърза услуга 1 631.

Срокът, в който гражданите са длъжни да подадат заявление за подмяна на лична карта е 30 дни от датата на изтичане на валидността й. За неспазването на тази разпоредба глобата е в размер от 20 до 150 лева. С оглед спазването на законовите разпоредби е необходимо гражданите да проверяват срока на валидност на личната си карта.

Паспортът се връща в тримесечен срок след изтичане на валидността му. Ако документът не е върнат в срок, лицето подлежи на глоба от 20 до 150 лева.

От сектор „Български документи за самоличност” в ОДМВР-Видин уточняват, че от 1 януари 2018 г. при промяна в гражданското състояние на лицата, при заявена подмяна на лична карта и/или паспорт,  документи за тези обстоятелства не се прилагат, ако те са отразени в Национална база данни „Население” (удостоверение за постоянен адрес, промяна на имена и др.)

 

***

Отговорите на едни от най-често задаваните от граждани въпроси:

 

- Кога се издава първата лична карта? Първа лична карта се издава на лицата, навършили 14-годишна възраст. Тя е със срок на валидност 4 години и е безплатна. Заявлението за нейното издаване се подава в срок до 30 дни след навършване на 14-годишна възраст.

- Ако не е бил спазен срокът за издаване на първа лична карта, налагат ли се глоби? Да. Съставя се акт за нарушение на единия родител, че не е направил необходимото за снабдяване с лична карта на лице, навършило 14-годишна възраст. Глобата е в размер от 20 до 150 лева.

- Връща ли се изтекъл документ? Да! Българските лични документи се предават на органа, който ги е издал, при: смърт на притежателя; загубване на българско гражданство; установяване, че документът е нередовен; отпадане на основанието за тяхното издаване или ползване; изтичане на тяхната валидност.

- Ако старата ми лична карта е безсрочна, необходимо ли е да я подменя с нова? Не е необходимо!

- Какво да предприемем, ако документите ни за самоличност са изгубени или откраднати? При изгубване, кражба, повреждане или унищожаване на български документ за самоличност сте длъжни в срок до три дни да заявите това пред най-близката служба на МВР/РУ по постоянен адрес или съответно в дипломатическите и консулските представителства на Р България в чужбина. Там ще попълните декларация по образец, въз основа на която документа ще бъде обявен за невалиден с цел предотвратяване на злоупотреба с него. В 30-дневен срок следва да предприемете действия за снабдяване с нова лична карта. Ако притежателят сам намери документа си, той е длъжен да се яви в служба “Български документи за самоличност” в ОДМВР или РУ по постоянен адрес и да го представи. Използването на невалиден документ е нарушение и се санкционира.

-Какъв е срокът за изпълнение на отделните видове поръчки?

 •   обикновена поръчка се изпълнява за срок до 30 дни.
 •   бърза поръчка за 3 работни дни.
 •   експресна поръчка до 8 работни часа.

 

29 яну 2018

Видински криминалисти алармират: Зачестяват опитите за телефонни измами в областния град и региона

До момента в полицията няма получени сигнали за реализирани измами и осъществени плащания, но опитите на измамниците упорито продължават

Служители на РУ-Видин, с бързите си действия, предотвратиха вчера шест телефонни измами. Много жители на областния град сигнализираха в полицията за получени обаждания с отправени искания за пари. Отново е в ход схемата с полицейски сюжет – „участвате в операция за залавяне на престъпници, необходимо е да дадете пари, за да бъдат задържани”.

Криминалисти за пореден път напомнят: Никога не давайте пари и ценности, поискани по телефона от хора, представящи се за полицейски служители или други длъжностни лица. Полицията не търси финансово съдействие от гражданите при провеждане на операции или задържане на извършители на престъпления. Не съобщавайте номера на мобилния си телефон при разговори с непознати по стационарен телефон.

Измамниците са находчиви и изобретателни, те винаги могат да променят сюжета на измамата. Затова служителите на реда отново напомнят: получите ли телефонно обаждане с искане за пари незабавно прекъснете връзката, сигнализирайте на тел.112 или в най-близкото поделение на МВР. Никога не правете плащания, под какъвто и да било предлог, след поискани суми в телефонен разговор. Не давайте пари на непознати!

19 яну 2018

Наградиха победителите в областния етап на ежегодния Национален конкурс „Пожарникар на годината” - 2017

На тържествена церемония във Видин, комисар Станислав Генчев – директор на РД ПБЗН награди отличените. Огнеборците поздрави и старши комисар Янко Янколов – директор на ОД МВР – Видин.

Комплексен победител в раздел „Пожарникар на годината” е главен инспектор Лъчезар Цеков – началник на РСПБЗН – Кула. Професионалната му кариера в МВР започва през 1989 година. През 2017 г. главен инспектор Цеков лично ръководи пожарогасителните действия при ликвидирането на два сложни горски пожара - в землищата на селата Киреево и Подгоре. Първият – на площ от над 100 декара, вторият – на площ от около 400 декара. Пожарите са ликвидирани от пет екипа, ръководени от главен инспектор Цеков, в заварените граници. Спасени са над 1000 декара гора и 10 къщи в Подгоре. Началникът на кулската пожарна пряко участва в изграждането на  доброволни формирования и обучение на доброволци, провежда занимания с МПО „Млад огнеборец” и извършва множество проверки.

Победител в подраздел „Изпълнителски състав” е  инспектор Румен Маринов – инспектор в РСПБЗН – Видин. Инспекторът работи в МВР от 1994 г. През последната година е участвал в множество комисии, комплексни, контролни и тематични проверки. Активно е провеждал занимания в училища и детски градини, обучавал е членове на МПО”Млад огнеборец”.

Победител в подраздел „Младши изпълнителски състав” е младши експерт Бисер Найденов – командир на екип в РСПБЗН – Белоградчик. Огнеборец е от 1997 г. През 2017-та, като командир на екип, е участвал в ликвидирането на 48 произшествия. Служителят има съществен принос при овладяване и недопускане на негативни последици от възникналия пожар на 6 септември в землището на село Гюргич. В резултат на силния вятър, огънят обхваща стърнища и площи със суха тревна растителност, разпространява се на голям фронт от около 3 км и навлиза в крайните дворове на селото. Благодарение на създадената организация от страна на младши експерт Найденов, като ръководител на място, пожарът е локализиран и ликвидиран своевременно, не  било допуснато унищожаване на жилищни сгради и стопански постройки в селото.  Младши експерт Найденов, предотвъртява бедствена ситуация на 8 октомври в хижа „Горски рай” в местността „Бекинска шобурка”, общ. Чупрене. Като ръководител на екип организира спасяването и евакуацията на бедстващите туристи. В спасителната операция, той привлича доброволци и горски служители от Чупрене. Независимо от тежките метеорологични условия (снежна покривка с дебелина около 60 см. и множество паднали дървета, вследствие на натрупания мокър сняг) и дългото разстояние до хижата - повече от километър след петчасова спасителна операция бедстващите туристи били евакуирани.

***

Ежегодният Национален конкурс „Пожарникар на годината” има за цел да популяризира дейността и да издигне престижа на органите за пожарна безопасност и защита на населението, да стимулира работата на служителите в тях, както и да изведе, покаже и мултиплицира добри практики в областта на пожарогасенето и защитата на населението. Конкурсът се провежда в две категории: І Категория – „Пожарникари на годината” и ІІ Категория – „Отличени в Националния конкурс „Пожарникар на годината”. В категория „Пожарникари на годината”, конкурсът се провежда по комплексни показатели сред държавните служители от основните направления на дейност на ГДПБЗН и има следните раздели: А/ „Пожарникар на годината – комплексен победител”; Б/ „Пожарникари на годината” от направление „Пожарогасителна и спасителна дейност”; В/ „Пожарникари на годината” от направление „Контролна дейност”и Г/ „Пожарникари на годината” от направление „Превенция”.

17 яну 2018

ЗА ОД НА МВР ВИДИН

ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО