МВР

ОД Видин

 

"Децата тръгват на училище! Да ги пазим на пътя!"

Традиционната акция на полицията ще продължи до 31 октомври

През изминалите летни месеци в региона не са били регистрирани пътнотранспортни произшествия с деца, информират от сектор „Пътна полиция“ - Видин. През лятото на миналата, 2018 г., едно дете-велосипедист е пострадало при пътен инцидент.

Ежегодно, през месеците септември и октомври, пътните полицаи провеждат акция под надслов „Децата тръгват на училище! Да ги пазим на пътя!“ с цел ограничаване на пътнотранспортния травматизъм и намаляване на предпоставките за пътни произшествия с ученици. Тази година, Седмица за превенция на детската пътна безопасност е планирана в дните от 23 до 29 септември. Датата 28 септември е определена за Ден на превенцията. 
И през новата учебна година служители от Сектор „Пътна полиция“ - Видин, съвместно с експерти от Регионалното управление на образованието - Видин, ще изготвят графици за провеждане на беседи по пътна безопасност с деца и ученици от училищата и детските градини в региона. 
На 16 септември пътните полицаи ще  активизират контрола за да осигурят безопасността на движение, по време на празничните тържества по случай откриването на новата учебна година униформени служители ще има в районите на всички учебни заведения в областта. 
През последните седмици служители от отдел „Охранителна полиция“ в областната дирекция и районните управления във Видин, Белоградчик и Кула  проведоха работни срещи  с ръководствата на Регионалното управление на образованието - Видин и учебните заведения, с представители на местната власт и частните охранителни фирми. Съгласувани бяха механизмите за взаимодействие и общите задачи, свързани с безопасността на децата през новата учебна година. В ход са регулярни проверки в питейни и увеселителни заведения за недопускане присъствието на малолетни и непълнолетни, както и продажба на алкохол и цигари на деца. Предприети са конкретни мерки – организационни, превантивни и оперативни,  за противодействие на уличното наркоразпространение, полицейският контрол в районите на училищата ще бъде ежедневен.

12 сеп 2019

Практически препоръки за безопасност на пътя през учебната 2019/2020 година

Съветите на пътните полицаи са насочени към децата, родителите и водачите на МПСЗА УЧЕНИЦИ

Научи се да се пазиш сам!

ДО УЧИЛИЩЕ ПЕША 

Избери с родителите си най-безопасния и кратък маршрут до училище.
Припомни си правилата за пешеходци.

Винаги:
- пресичай на зелено;

- се движи по тротоара;

- използвай подлезите и надлезите за пешеходци;

- върви по банкета, отляво, срещу автомобилното движение.

Бъди видим! Убеди се, че шофьорите са те видели!

Използвай светлоотразителна жилетка или светлоотразителни елементи, закрепени за облеклото или раницата.

Дори да закъсняваш за училище, спазвай правилата за движение, за да не станеш жертва на катастрофа.

На опасно или натоварено кръстовище пресечи с основната група пешеходци или с друг по-възрастен човек.

С родителите си набележи към кого може и трябва да се обърнеш за помощ. Запамети номера му в телефона си.

ДО УЧИЛИЩЕ С ВЕЛОСИПЕД

Заедно с родителите си провери изправността на колелото.

Изберете заедно най-безопасния маршрут до училище.

Преговорете заедно основните правила за движение на велосипедистите.

ПОМНИ, ЧЕ:

-велосипедът е пътно превозно средство, а 
велосипедистът е водач и за него също важат правилата за движение;

- до 12-годишна възраст велосипедистът трябва да се движи по тротоара, а на платното за движение може да управлява колело само с придружител, навършил 16 години; 

- навършилият 12 години велосипедист трябва да се движи възможно най-вдясно на платното за движение;

- велосипедистът трябва да укаже с ръка накъде ще завие или ако иска да спре, но задължително трябва да се убеди, че не го застрашава друго превозно средство.

Винаги носи светлоотразителна жилетка и други светлоотразителни елементи, закрепени за дрехите, ученическата раница или на подходящи места на колелото.

Дори да закъсняваш, не преминавай на червено на светофара, защото лесно може да причиниш катастрофа и да пострадаш в нея.

ПОМНИ, че при катастрофа трябва да позвъниш на родителите си, за да подадат те сигнал в полицията на телефон 112, или сам да направиш това.

ЗА РОДИТЕЛИ

ПОМНИ!
Децата не са възрастни.

Безопасността на твоето дете е най-важна. Детето е уязвимо, когато е само на пътя.

АКО ИМАШ ПЪРВОКЛАСНИК

Преди началото на учебната година уточнете заедно най-безопасния и кратък маршрут до училище.

Заедно преминете няколко пъти по маршрута.

Завършете прехода с тест дали пътят е запомнен.

В началото и в края на учебния ден се погрижи лично или чрез друг възрастен роднина или близък да изпратиш и посрещнеш дето си до/от училищния вход.

Винаги разговаряй с детето за правилата за безопасно поведение на пътя.

Винаги бъди за пример! Не прави компромиси на пешеходната пътека, когато светофарът свети червено.

При възможност купи светлоотразителна жилетка или светлоотразителни елементи и ги закрепи за облеклото или ученическата раница на детето.

ПРЕДВАРИТЕЛНО се разберете към кого може и трябва да се обърне за помощ детето, ако не си наблизо. Запаметете в телефона му номерàта на хората, на които може да се довери.

АКО ВОЗИШ ДЕТЕТО ДО УЧИЛИЩЕ

Провери изправността на използваната обезопасителна система за деца.

Използвай обезопасителната система за деца дори училището да е близо и да мислиш, че няма нужда от това. Инцидентите се случват за миг, който може да коства живота или здравето на собственото ти дете.

Докато пътувате, обсъждайте поведението на останалите участници в движението. 

Бъди за пример! Не прави компромиси, нарушавайки правилата на пътя.

АКО ДЕТЕТО ХОДИ САМÒ ДО УЧИЛИЩЕ

Припомнете си заедно най-безопасния и кратък маршрут до училище.

Припомнете си заедно правилата за движение на пешеходците.
Настоявай на светофара детето винаги да пресича на зелено. 

Насърчавай го винаги да се движи по тротоара и да използва подлезите и надлезите за пешеходци. 

Обърни внимание на детето, че при движение по банкета пешеходецът трябва да е отляво, срещу автомобилното движение.

Настоявай убедително, че дори да закъснява за училище, детето трябва да спазва правилата на пътя, за да не попадне в катастрофа.

Препоръчай на детето на натоварено кръстовище да пресича с основната група пешеходци или с друг по-възрастен човек.

Актуализирай списъка на хората, към които може и трябва детето да се обърне за помощ, ако настъпи пътен инцидент. Предложи му да запамети в телефона си номерàта на хората, на които може да се довери.

АКО ДЕТЕТО СЕ ДВИЖИ ДО УЧИЛИЩЕ С ВЕЛОСИПЕД

ЗАЕДНО
Проверете техническата изправност на колелото.

Изберете най-безопасния маршрут до училище.

Преговорете основните правила за движение на велосипедистите.

Припомни, че:

- велосипедът е пътно превозно средство, а 
велосипедистът е водач и за него важат правилата за движение за превозните средства;

- до 12-годишна възраст велосипедистите трябва да се движат по тротоара, а на платното за движение може да управляват колело само с придружител, навършил 16 години; 

- когато са навършили 12 години, децата трябва да карат колелото си възможно най-вдясно на платното за движение;

- за да предприемат маневра или да спрат, трябва да укажат с ръка посоката и задължително да се убедят, че не ги застрашава друго превозно средство.

Обсъждай с детето си случки, свързани с пътни инциденти с велосипедисти и последиците от тях.

Настоявай детето винаги да носи светлоотразителна жилетка и други светлоотразителни елементи, закрепени за дрехите, ученическата раница или на подходящи места на колелото.

НАПОМНЯЙ на детето, че при пътен инцидент трябва незабавно да ти позвъни, за да подадеш сигнал в полицията на телефон 112, или да направи това самò.


ЗА ВОДАЧИ

ВАЖНО!
Децата са част от движението на пътя и още се учат да се пазят сами.

ПРИ ДВИЖЕНИЕ ПОКРАЙ ДЕТСКО ИЛИ УЧЕБНО ЗАВЕДЕНИЕ

Винаги спазвай ограниченията. Те са, за да предпазят всички от пътен инцидент.

Винаги  бъди в готовност да спреш. Обикновено децата се движат на групи, но нерядко някое от тях изостава, а после бърза да настигне другите и забравя, че е на пътя и че там има други правила.

Винаги помни, че децата не са възрастни. Тяхното поведение не е логично и не е адекватно.

Никога не спирай върху пешеходната пътека. Това кара децата да търсят друго място за пресичане на пътното платно и се оказват в риск от катастрофа. 

ПРИ ДВИЖЕНИЕ ПОКРАЙ СПИРКА НА МАСОВИЯ ГРАДСКИ ТРАНСПОРТ В БЛИЗОСТ ДО УЧИЛИЩЕ

Винаги се движи с по-ниска скорост от разрешената. Децата се движат към или стоят на спирките на групи и разговарят, без да забелязват, че са слезли от тротоара и са опасно близо до автомобилния поток.

Винаги  имай готовност да спреш. Децата рязко променят решенията си и изненадващо сменят посоката си на движение тичешком. В тези ситуации те не помнят правилата за безопасно поведение.

Винаги давай предимство на децата, които пресичат на пешеходна пътека. Ако зад теб има друг автомобил, подай разбираем за водача му знак, че също трябва да спре и да изчака преминаването на децата.

Винаги бъди толерантен към деца-велосипедисти. Никога не забравяй, че те нямат напълно изградени навици и може внезапно да предприемат маневра, без да подадат сигнал с ръка.

Ако забележиш неправилно или рисково поведение, спри и обясни на детето до какви последици може да се стигне. 

 

ПРИ КАТАСТРОФА НА ПЪТЯ ПОДАЙ СИГНАЛ НА ТЕЛЕФОН 112.


Отдел „Пътна полиция“ – Главна дирекция „Национална полиция“
септември, 2019 г.

11 сеп 2019

Огнеборци от Видин, Белоградчик и Кула са наградени по случай професионалния празник, отбелязван на 14 септември

22-ма служители от РДПБЗН-Видин и районните противопожарни служби получиха писмени похвали на тържествена церемония


Със заповед на директора на ГДПБЗН–МВР главен комисар Николай Николов с „Писмена похвала”, за конкретен личен принос при изпълнение на служебните задължения и по повод професионалния празник на служителите от ГДПБЗН – МВР - 14-ти септември, са наградени:

главен инспектор Лъчезар Цеков – началник на РСПБЗН-Кула;               

младши инспектор Николай Герасимов – водач на специален автомобил I степен в група „Пожарогасителна и спасителна дейност” на РСПБЗН – Видин;

младши инспектор Лъчезар Ангелов – водач на специален автомобил I степен в група „Пожарогасителна и спасителна дейност” на РСПБЗН –Видин;

младши инспектор Милен Спасов – водач на специален автомобил I степен в група „Пожарогасителна и спасителна дейност” на РСПБЗН – Видин;    

младши инспектор Милотин Димитров - водач на специален автомобил I степен, той и пожарникар (водач на подемно-транспортни машини) в група „Пожарогасителна и спасителна дейност” на РСПБЗН – Видин;

младши експерт Анатоли Кръстев – командир на екип в РСПБЗН -  Белоградчик;

младши инспектор Любомир Маринов – водач на специален автомобил I степен, той и пожарникар в РСПБЗН -  Белоградчик;   

младши инспектор Кристиян Данчев – старши пожарникар в РСПБЗН -  Белоградчик. 

Със заповед на директора на Дирекция „Оперативни дейности“ – ГДПБЗН – МВР с „Писмена похвала“, за конкретен личен принос при изпълнение на служебните задължения и по повод професионалния празник на служителите от ГДПБЗН – МВР - 14-ти септември, са наградени:

младши инспектор Александър Борисов – водач на специален автомобил II степен в група „Пожарогасителна и спасителна дейност” на РСПБЗН – Видин;

младши инспектор Пенко Петров – водач на специален автомобил I степен в група „Пожарогасителна и спасителна дейност” на РСПБЗН – Видин;

младши експерт Петър Цолово – командир на екип в РСПБЗН -  Белоградчик;

младши инспектор Румен Виденов – водач на специален автомобил I степен в РСПБЗН-  Белоградчик;

младши инспектор Калин Василев – старши пожарникар в Участък „ПБЗН” – Орешец на РСПБЗН – Белоградчик. 

 

Със заповед на директора на Дирекция „ДК и ПД” към ГДПБЗН – МВР с „Писмена похвала”,  за конкретен личен принос при изпълнение на служебните задължения и по повод професионалния празник на служителите от ГДПБЗН – МВР - 14-ти септември, са наградени: 

старши инспектор Филип Филипов – началник на група „Превантивен и контрол и превантивна дейност“ в сектор „Превантивна и контролна дейност“ към РДПБЗН – Видин; 

инспектор Велин Цветков – инспектор V степен в сектор „Превантивна и контролна дейност“ към РДПБЗН – Видин.  
                                                                           

Със заповед на директора на РДПБЗН - Видин с „Писмена похвала”,  за конкретен личен принос при изпълнение на служебните задължения и по повод професионалния празник на служителите от ГДПБЗН – МВР - 14-ти септември, са наградени:

младши инспектор Валери Йорданов – водач на специален автомобил II степен в група „Пожарогасителна и спасителна дейност” на РСПБЗН – Видин;

младши инспектор Марин Цеков – водач на специален автомобил I степен в група „Пожарогасителна и спасителна дейност” на РСПБЗН – Видин;         

младши инспектор Милен Кръстев – водач на специален автомобил I степен в група „Пожарогасителна и спасителна дейност” на РСПБЗН – Видин;

младши експерт Бисер Найденов – командир на екип в РСПБЗН - Белоградчик;  

младши инспектор Станислав Илиев – водач на специален автомобил II степен, той и пожарникар в РСПБЗН - Белоградчик;

младши инспектор Милчо Нинов – водач на специален автомобил I степен в РСПБЗН -  Кула;  

младши инспектор Радослав Стоянов – водач на специален автомобил I степен в група „Пожарогасителна и спасителна дейност“ на РСПБЗН - Видин.

09 сеп 2019

Седмица на пожарната безопасност организира РДПБЗН-Видин. Поредица от инициативи престоят в дните от 9 до 13 септември

14 септември – професионален празник на огнеборците

Професионалният празник на служителите от структурите за “Пожарна безопасност и защита на населението” в МВР - отбелязван на 14 септември, е повод РДПБЗН-Видин да организира традиционната Седмица на пожарната безопасност.

Програмата включва поредица от инициативи. Началото ще бъде дадено в 10 часа на 9 септември с поднасяне на венец и цветя пред паметната плоча на загиналия при изпълнение на служебния си дълг видински пожарникар мл. лейт. Огнян Борисов. По-късно, на тържествено събрание по случай професионалния празник, ще бъдат наградени най-добрите огнеборци от региона. Същият ден, на брифинг от 11 часа, ръководството на регионалната дирекция ще представи пред журналисти актуална информация за резултатите от работата на противопожарните служби.

Дни на отворените врати, приемни за граждани и открити телефонни линии за контакти, срещи с ветерани и доброволци, демонстрация на нова противопожарна техника и тематични конкурси за детски рисунки, включват инициативите на огнеборците в дните от седмицата за пожарна безопасност в област Видин.


Програма за Седмица на пожарната безопасност – септември, 2019


05 сеп 2019

ЗА ОД НА МВР ВИДИН

ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО