МВР

ОД Видин

 

Конкурс за назначаване на държавна служба в ОД МВР - Видин. Две вакантни длъжности: младши разследващ полицай - старши разследващ полицай

05 яну 2017

Документи на кандидати ще се приемат от 6 до 25 януари включително

На основание член 156, алинея 1, алинея 5 и алинея 6 от Закона за Министерството на вътрешните работи и Наредба № 8121з-344 от 25 юли 2014г. за назначаване на държавна служба в МВР,


І. ОБЯВЯВАМ 

конкурс за назначаване на държавна служба в Областна дирекция на МВР - Видин за вакантни изпълнителски длъжности, за които не се изисква задължителна първоначална професионална подготовка, както следва:

Отдел “Разследване”- младши разследващ полицай - старши разследващ полицай в РУ - 2 (две) вакантни длъжности.

Съобщение за конкурса е публикувано във в-к ”НИЕ” на 5 януари 2017 г.

Документи на кандидати ще се приемат от 06.01.2017 г. до 25.01.2017 г. включително.

За допълнителна информация – тел. 094 694 - 444

 

 23 май 2017 | 16:21