МВР

ОД Видин

 

Конкурс за назначаване на държавна служба в ОД МВР – Видин. Три вакантни длъжности: полицай – старши полицай (водач на патрулен автомобил)

09 мар 2017

Документи на кандидати ще се приемат от 10 до 23 март включително, от 13.30 до 16.30 часа

На основание член 156, алинея 1, алинея 5 и алинея 6 от Закона за Министерството на вътрешните работи и Наредба № 8121з-344 от 25 юли 2014 г. за назначаване на държавна служба в МВР,
І. ОБЯВЯВАМ 

конкурс за назначаване на държавна служба в Областна дирекция на МВР - Видин за вакантни младши изпълнителски длъжности, за които се изисква задължителна първоначална професионална подготовка, както следва:

- Полицай – старши полицай (водач на патрулен автомобил) - 3 (три) вакантни длъжности.

Съобщение за конкурса е публикувано във в-к „Ние” от 9 март 2017 г.

Обявата за конкурса е поставена на информационното табло във фоайето на ОД МВР-Видин, ул.”Цар Симеон Велики” №87, за информация – тел. 094/694-368

Документи на кандидати ще се приемат от 10 до 23 март 2017 г. включително, от 13.30 до 16.30 часа.

 23 май 2017 | 16:21