МВР

ОД Видин

 

Конкурс за четири вакантни длъжности „младши разследващ полицай - старши разследващ полицай“ в районните управления на ОДМВР-Видин. Документите на кандидатите за участие в конкурса ще се приемат от 1 до 21 октомври 2019 г. включително

30 сеп 2019

Конкурсът, обявен със заповед на министъра на вътрешните работи, е  за назначаване на държавна служба в Областна дирекция на МВР – Видин на вакантни изпълнителски длъжности:

Отдел „Разследване“
- младши разследващ полицай - старши разследващ полицай в РУ – 4 (четири) вакантни длъжности


Заповед № 8121К-12383/24.09.2019 г.


Съобщение за конкурса е публикувано във в-к „Ние”, бр.71 от 30.09.2019 г. 
Документи на кандидати ще се приемат всеки делничен ден от 1 до 21 октомври 2019 г. в ОДМВР-Видин, ул.”Цар Симеон Велики” №87. 
За връзка с „Човешки ресурси“ – тел. 094/694-444 и тел. 094 694-368.

ВАЖНО: Последващата информация, за хода на конкурса, ще бъде публикувана в електронната страница в интернет на Дирекция „Човешки ресурси” – МВР, в рубриката „Конкурси и обяви”, след заповедта, обявяваща конкурса за ОДМВР-Видин: Дирекция "Човешки ресурси" - МВР, конкурс на ОД МВР - Видин

 30 септември 2019 | 09:58