МВР

ОД Видин

 

02 февруари 2021

Информация от сектор "Български документи за самоличност" в ОДМВР-Видин

Считано от 1 февруари 2021 г. всички лични карти, чийто срок на валидност  изтича, подлежат на подмяна в 1-месечен срок, тъй като съгласно §10, ал. 1 от Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. и за преодоляване на последиците, удължаването на сроковете на валидност за личните карти и паспортите е валидно само за тези, изтичащи в периода от 13.03.2020 г. до 31.01.2021 г.

Информираме гражданите, че не е задължително да подменят паспортите си. Паспортите с изтекъл срок на валидност полежат на връщане на органа, който ги е издал, в 3-месечен срок след изтичане на валидността.

 

Гражданите с постоянен адрес на територията, обслужвана от ОДМВР – Видин, имат възможност да подават и предсрочно заявления за издаване на български лични документи във всяко едно от звената „Български документи за самоличност“ в областта:

  • гр. Видин – ОД МВР-Видин,  ул.“Цар Симеон Велики“ №87;
  • гр. Белоградчик – РУ-Белоградчик,   пл.”Възраждане” №3;
  • гр. Кула – РУ-Кула,   ул.”Възраждане” №36.

Мярката цели облекчаване на натовареността на служителите и за удобство за гражданите, които в рамките на работното време могат да направят избор на предпочитано от тях звено, различно от това по постоянния им адрес. Готовите лични документи се получават в звеното БДС, където е подадено заявлението. Работното време на гишетата в делнични дни е от 8.30 до 17.30 часа без прекъсване.

***

През 2020 г. в сектор „Български документи за самоличност“ при ОДМВР- Видин са били издадени 13106 лични карти, 3600 паспорти и 7644 свидетелства за управление на МПС.

През 2021 г. изтича валидността на 12432 лични карти, 3096 паспорти и 6594 свидетелства за управление на МПС.

Изображения

 02 февруари 2021 | 11:22