МВР

ОД Видин

 

03 февруари 2021

Обявен е конкурс за седем вакантни полицейски длъжности в ОДМВР – Видин

Документи на кандидати ще се приемат от 4 до 17 февруари 2021 г. включително

Със заповед на министъра на вътрешните работи е обявен конкурс  за назначаване на държавна служба в Областна дирекция на МВР – Видин на вакантни младши изпълнителски длъжности, за които се изисква задължителна първоначална професионална подготовка, както следва:
1. Районно управление – Видин
1.1. Сектор „Охранителна полиция“
Група „Териториална полиция“
младши полицейски инспектор - 1 (една) вакантна длъжност;
1.2 Участък „Нов път“
- полицай - старши полицай - 1 (една) вакантна длъжност;
1.3. Участък – Арчар
- полицай - старши полицай - 1 (една) вакантна длъжност;
2. Районно управление – Белоградчик
Група „Охранителна полиция“
- младши полицейски инспектор - 1 (една) вакантна длъжност;
- полицай - старши полицай (водач на патрулен автомобил) - 2 (две) вакантни длъжности;
3. Районно управление – Кула
Група „Охранителна полиция“
- полицай - старши полицай (водач на патрулен автомобил) - 1 (една) вакантна длъжност.

Документи за участие в конкурса ще се приемат от 4 до 17 февруари 2021 г. включително - в сектор „Координация, административно и правно обслужване и човешки ресурси” към отдел „Административен” при ОДМВР–Видин, адрес: гр. Видин, ул. “Цар Симеон Велики” № 87.
Телефон за контакт с „Човешки ресурси“- 094 694 444

Зап.№8121К-508/25.01.2021 г.

ВАЖНО: Последващата информация, за хода на конкурса, ще бъде публикувана в електронната страница в интернет на Дирекция „Човешки ресурси” – МВР, в рубриката „Конкурси и обяви”, след заповедта, обявяваща конкурса за ОДМВР-Видин: Дирекция "Човешки ресурси" - МВР

Изображения

 05 февруари 2021 | 15:11