МВР

ОД Видин

 

08 март 2021

МВР открива телефонна линия за сигнали, свързани с нарушения или евентуални престъпления, съотносими към отговорностите на министерството в изборния процес

От днес до 05.04.2021 г. в МВР ще работи денонощна телефонна линия 02/90 112 98. На нея, както и на e-mail: [email protected], гражданите ще могат да съобщават за забелязани от тях нарушения или евентуални престъпления, съотносими към отговорностите на МВР в изборния процес. Създадена е организация за непрекъснат режим на обслужване на линиите.

Откриването им е част от предприетите във вътрешното ведомство мерки за обезпечаването на сигурността и обществения ред при провеждането на парламентарните избори.

Изображения

 05 април 2021 | 09:37