МВР

ОД Видин

 

18 май 2020

Видинската пожарна служба има нов началник

Главен инспектор Димчо Горанов поема ръководството на РСПБЗН-Видин. Досегашният началник – главен инспектор Георги Георгиев, е преназначен на длъжността началник на сектор „Превантивна и контролна дейност” в РДПБЗН-Видин.

Главен инспектор Димчо Горанов е завършил факултет “Пожарна и аварийна безопасност” в АМВР през 2004 г. Професионалната му кариера във вътрешното министерство започва през 1997 г. в гр. Лом. През м. май 2011 г. е преназначен в РСПБЗН-Кула, а през м. септември същата година  - във Видин. Главен инспектор Горанов е награждаван многократно за постигнати резултати в работата си.
Главен инспектор Георги Георгиев е завършил факултет “Пожарна и аварийна безопасност” в АМВР през 2001 г. Професионалната му кариера във вътрешното министерство започва през есента на 2001 г. в Плевен, а от януари 2002 г. е преназначен в РСПБЗН-Видин. От декември 2014 г. той е началник на пожарната служба в областния град. Главен инспектор Георгиев е награждаван многократно за проявен висок професионализъм и постигнати резултати в работата си.

Изображения

 19 май 2020 | 15:43