МВР

ОД Видин

 

24 юли 2019

Внимание: Опасност от пожари!

Видинските огнеборци припомнят основни правила за пожарна безопасност през лятото

С повишаването на дневните температури значително се увеличава и рискът от възникване и бързо разпространение на пожари. Само през последното денонощие екипите на районните противопожарни служби във Видин, Белоградчик и Кула са гасили 14 пожара в отпадъци и сухи треви – в и извън урбанизирани територии.
За да не се допускат сериозни инциденти и за да бъдат опазени селскостопанската реколта, гората и имуществото на жителите от областта, е важно да се спазват правилата за безопасност. 

Основни правила за пожарна безопасност през летния сезон:

  • Недопустимо е изхвърлянето на недоизгасени кибритени клечки и угарки от цигари в горима и леснозапалима среда;
  • Всички моторни превозни средства, които влизат в горите или извършват селскостопанска дейност, трябва да са технически изправни, с уредба, недопускаща отделянето или изхвърлянето на искри;
  • Преди да запалите огън – уверете се, че не е ветровито, че имате достатъчни количества вода или други подръчни средства за гасене;
  • Не оставяйте огъня без наблюдение, а накрая внимателно го изгасете;
  • Не допускайте паленето на огън от деца или възрастни хора, които не са в състояние да контролират горенето и гасенето при реална опасност от пожар;
  • Разчистването на сухи треви и отпадъци в горски участъци трябва да става чрез извозването им на определените за това места, а не чрез изгаряне;
  • Забранено е унищожаването на сухи клони и отпадъци чрез изгаряне на място в горски участъци и в земеделски земи, забранено е паленето и опалването на стърнищата.

 

На страницата на НИХМ   може да проверите как ще се промени индексът за пожароопасност през следващите 48 часа.

При пожар незабавно потърсете помощ на телефон 112.

Изображения

 31 юли 2019 | 09:29