МВР

ОД Видин

 

09 септември 2019

Огнеборци от Видин, Белоградчик и Кула са наградени по случай професионалния празник, отбелязван на 14 септември

22-ма служители от РДПБЗН-Видин и районните противопожарни служби получиха писмени похвали на тържествена церемония


Със заповед на директора на ГДПБЗН–МВР главен комисар Николай Николов с „Писмена похвала”, за конкретен личен принос при изпълнение на служебните задължения и по повод професионалния празник на служителите от ГДПБЗН – МВР - 14-ти септември, са наградени:

главен инспектор Лъчезар Цеков – началник на РСПБЗН-Кула;               

младши инспектор Николай Герасимов – водач на специален автомобил I степен в група „Пожарогасителна и спасителна дейност” на РСПБЗН – Видин;

младши инспектор Лъчезар Ангелов – водач на специален автомобил I степен в група „Пожарогасителна и спасителна дейност” на РСПБЗН –Видин;

младши инспектор Милен Спасов – водач на специален автомобил I степен в група „Пожарогасителна и спасителна дейност” на РСПБЗН – Видин;    

младши инспектор Милотин Димитров - водач на специален автомобил I степен, той и пожарникар (водач на подемно-транспортни машини) в група „Пожарогасителна и спасителна дейност” на РСПБЗН – Видин;

младши експерт Анатоли Кръстев – командир на екип в РСПБЗН -  Белоградчик;

младши инспектор Любомир Маринов – водач на специален автомобил I степен, той и пожарникар в РСПБЗН -  Белоградчик;   

младши инспектор Кристиян Данчев – старши пожарникар в РСПБЗН -  Белоградчик. 

Със заповед на директора на Дирекция „Оперативни дейности“ – ГДПБЗН – МВР с „Писмена похвала“, за конкретен личен принос при изпълнение на служебните задължения и по повод професионалния празник на служителите от ГДПБЗН – МВР - 14-ти септември, са наградени:

младши инспектор Александър Борисов – водач на специален автомобил II степен в група „Пожарогасителна и спасителна дейност” на РСПБЗН – Видин;

младши инспектор Пенко Петров – водач на специален автомобил I степен в група „Пожарогасителна и спасителна дейност” на РСПБЗН – Видин;

младши експерт Петър Цолово – командир на екип в РСПБЗН -  Белоградчик;

младши инспектор Румен Виденов – водач на специален автомобил I степен в РСПБЗН-  Белоградчик;

младши инспектор Калин Василев – старши пожарникар в Участък „ПБЗН” – Орешец на РСПБЗН – Белоградчик. 

 

Със заповед на директора на Дирекция „ДК и ПД” към ГДПБЗН – МВР с „Писмена похвала”,  за конкретен личен принос при изпълнение на служебните задължения и по повод професионалния празник на служителите от ГДПБЗН – МВР - 14-ти септември, са наградени: 

старши инспектор Филип Филипов – началник на група „Превантивен и контрол и превантивна дейност“ в сектор „Превантивна и контролна дейност“ към РДПБЗН – Видин; 

инспектор Велин Цветков – инспектор V степен в сектор „Превантивна и контролна дейност“ към РДПБЗН – Видин.  
                                                                           

Със заповед на директора на РДПБЗН - Видин с „Писмена похвала”,  за конкретен личен принос при изпълнение на служебните задължения и по повод професионалния празник на служителите от ГДПБЗН – МВР - 14-ти септември, са наградени:

младши инспектор Валери Йорданов – водач на специален автомобил II степен в група „Пожарогасителна и спасителна дейност” на РСПБЗН – Видин;

младши инспектор Марин Цеков – водач на специален автомобил I степен в група „Пожарогасителна и спасителна дейност” на РСПБЗН – Видин;         

младши инспектор Милен Кръстев – водач на специален автомобил I степен в група „Пожарогасителна и спасителна дейност” на РСПБЗН – Видин;

младши експерт Бисер Найденов – командир на екип в РСПБЗН - Белоградчик;  

младши инспектор Станислав Илиев – водач на специален автомобил II степен, той и пожарникар в РСПБЗН - Белоградчик;

младши инспектор Милчо Нинов – водач на специален автомобил I степен в РСПБЗН -  Кула;  

младши инспектор Радослав Стоянов – водач на специален автомобил I степен в група „Пожарогасителна и спасителна дейност“ на РСПБЗН - Видин.

Изображения

 11 септември 2019 | 09:57