МВР

ОД Видин

 

16 септември 2020

18 видински огнеборци бяха отличени с „Писмена похвала“ по случай професионалния празник на служителите от структурите за пожарна безопасност и защита на населението в МВР

Директорът на РДПБЗН-Видин комисар Стилиян Пешев връчи отличията на наградените огнеборци и спасители, и ги поздрави за професионализма, куража и резултатната работа през годината.

С „Писмена похвала“ Директорът на ГДПБЗН-МВР главен комисар Николай Николов е наградил:

1. инспектор Момчил Цанков-инспектор V степен в група ,,Държавен противопожарен контрол и превантивна дейност” към РСПБЗН–Видин;

2. младши инспектор Венцислав Вътков–старши пожарникар в група ,,ПГ и СД” към РСПБЗН-Видин;

3. младши инспектор Тихомир Григоров-водач на специален автомобил-II степен, той и пожарникар в Участък ,,Пожарна безопасност и защита на населението”-Орешец към РСПБЗН-Белоградчик.

„Писмена похвала“ от старши комисар Красимир Шотаров-директор на Дирекция „Оперативни дейности“ в ГДПБЗН-МВР, получиха:

1. младши инспектор Любомир Маринов-водач на специален автомобил-I степен, той и пожарникар в РСПБЗН-Белоградчик;

2. младши инспектор Стойчо Захариев-водач на специален автомобил-I степен, той и пожарникар в Участък ,,Пожарна безопасност и защита на населението”-Орешец към РСПБЗН-Белоградчик.

С „Писмена похвала“ директорът на РДПБЗН-Видин комисар Стилиян Пешев е наградил:

1.младши експерт Мирослав Тодоров-началник на дежурна смяна в група „Оперативен център”;

2.младши експерт Иван Данов-началник на дежурна смяна в група „Оперативен център”;

3.младши експерт Красимир Тасев-командир на екип в група ,,Пожарогасителна и спасителна дейност” към РСПБЗН-Видин;

4.младши експерт Анатоли Кръстев - командир на екип в РСПБЗН–Белоградчик;

5.младши инспектор Пенко Петров-водач на специален автомобил-I степен в група ,,Пожарогасителна и спасителна дейност” към РСПБЗН-Видин;

6.младши инспектор Милен Кръстев-водач на специален автомобил-I степен в група ,,Пожарогасителна и спасителна дейност” къмРСПБЗН-Видин;       7.младши инспектор Георги Георгиев-пожарникар в група ,,Пожарогасителна и спасителна дейност” към РСПБЗН-Видин;

8.младши инспектор Петър Цветков-водач на специален автомобил-I степен, той и пожарникар в РСПБЗН–Белоградчик;

9.младши инспектор Цанко Цанов-водач на специален автомобил-I степен, той и пожарникар в РСПБЗН-Кула;

10.младши инспектор Мартин Миков-водач на специален автомобил-I степен в РСПБЗН-Кула.

„Писмена похвала“ от главен инспектор Пламен Петров–началник на РСПБЗН-Белоградчик получиха:

1.младши инспектор Калин Василев–старши пожарникар в Участък ,,Пожарна безопасност и защита на населението”-Орешец към РСПБЗН-Белоградчик;

2.младши инспектор Николай Маринов-водач на специален автомобил-II степен в РСПБЗН-Белоградчик;

3.младши инспектор Илиян Борисов-водач на специален автомобил-II степен, той и пожарникар в Участък ,,Пожарна безопасност и защита на населението”-Орешец към РСПБЗН-Белоградчик.

Изображения

 16 септември 2020 | 15:35