МВР

ОД Видин

 

25 ноември 2020

Конкурс за вакантна длъжност „младши разследващ полицай - старши разследващ полицай“ в отдел „Разследване“

Документи на кандидати ще се приемат до 14 декември включително

Със заповед на министъра на вътрешните работи е обявен конкурс за назначаване на държавна служба в ОДМВР–Видин на вакантна изпълнителска длъжност, за която се изисква задължителна първоначална професионална подготовка, както следва:

Отдел „Разследване“

- младши разследващ полицай - старши разследващ полицай в РУ – 1 (една) вакантна длъжност.

Съобщение за конкурса е публикувано във в-к Ние, бр.48/23.11.2020 г.

Документите за участие в конкурса ще се приемат до 14 декември включително - в сектор „Координация, административно и правно обслужване и човешки ресурси” към отдел „Административен” при ОДМВР–Видин, адрес: гр. Видин, ул. “Цар Симеон Велики” № 87.

Телефон за контакт с „Човешки ресурси“- 094 694 444

Заповед № 8121К-10525/12.11.2020 г.

ВАЖНО: Последващата информация, за хода на конкурса, ще бъде публикувана в електронната страница в интернет на Дирекция „Човешки ресурси” – МВР, в рубриката „Конкурси и обяви”, след заповедта, обявяваща конкурса за ОДМВР-Видин: Д"ЧР" - МВР.

Изображения

 25 ноември 2020 | 10:39