МВР

ОД Видин

 

06 август 2018

График за срещи и прием на граждани от мобилни екипи от служители от ОДМВР-Видин през месец август 2018 г.

7 август 2018 г. - община Кула

село Чичил – 11 часа;

село Полетковци – 12 часа;

село  Старопатица – 13 часа;

село Коста Перчово – 14 часа; 

 

14 август 2018 г. - община Видин

село Търняне – 10 часа;

село Синаговци – 11 часа;

село Жеглица – 12 часа;

село Ивановци – 13 часа; 

 

21 август 2018 г. - община Брегово

село Връв – 11 часа;

село Куделин – 12 часа;

село Балей – 13 часа;

село Косово – 14 часа; 

 

25 юли 2018 г. - община Димово

село  Костичовци – 11 часа;

село Дълго поле – 12 часа;

село  Кладоруб – 13 часа;

село  Острокапци – 14 часа;

Изображения

 06 август 2018 | 11:14