МВР

ОД Видин

 

Бъдете внимателни при употребата на пиротехнически изделия

16 дек 2010

Полезна информация и съвети от отдел "Охранителна полиция"

ИЗПОЛЗВАЙТЕ РАЗУМНО ПИРОТЕХНИЧЕСКИ ИЗДЕЛИЯ, ЗА ДА НЕ СЕ ПРЕВЪРНЕ ПРАЗНИЧНИЯ ДЕН В ТРАГИЧНА СЛУЧКА!

Често се подхожда с пренебрежение към съветите, които дават различни институции и организации относно употребата на пиротехнически изделия! Всеки се е вглъбил в празника и забравя едно основно правило, а именно да съблюдава както своята безопасност така и тази на близки, познати и всички граждани! Особено важен е контрола върху децата, защото те са една от най-застрашените от злополуки група по време на празниците, поради ангажираност на родителя за подготовка и други „важни задачи”. Нищо не е по-важно от здравето, живота и сигурността както на детето така и на всеки отделен гражданин!

Във връзка с предстоящите Коледни и Новогодишни празници ОД на МВР Видин апелира към всички граждани:БЪДЕТЕ ВНИМАТЕЛНИ!

Новогодишната нощ не минава без празнични салюти, но за да не си развалите настроението с някой нелеп инцидент следвайте нашите препоръки:

Съгласно Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия пиротехнически изделия са всички изделия, които съдържат взривни вещества или взривна смес от вещества, предназначени да произведат топлина, светлина, звук, газ или дим или комбинация от такива ефекти чрез самоподдържащи се екзотермични химични реакции.

Пиротехническите изделия според предназначението и степента на опасност се разделят на следните категории:

1.фойерверки, които от своя страна биват

а) категория 1: фойерверки, при използването на които съществува много ниска степен на опасност и пренебрежимо ниско ниво на шум и които са предназначени за употреба в ограничени пространства, включително фойерверки, предназначени за употреба в жилищни сгради;

б) категория 2: фойерверки, при използването на които съществува ниска степен на опасност и ниски нива на шум и които са предназначени за употреба на открито в обособени пространства;

в) категория 3: фойерверки, при използването на които съществува средно голяма степен на опасност, предназначени са за употреба в обширни открити пространства и чието ниво на шум не вреди на човешкото здраве;

г) категория 4: фойерверки, при използването на които съществува висока степен на опасност, предназначени са за употреба само от лица с придобита правоспособност за безопасност на труда при взривни работи (известни като "фойерверки за професионална употреба") и чието ниво на шум не вреди на човешкото здраве;

2. сценични пиротехнически изделия:

а) категория Т1: пиротехнически изделия за сценична употреба, при използването на които съществува ниска степен на опасност;

б) категория Т2: пиротехнически изделия за сценична употреба, предназначени за използване само от лица с придобита правоспособност за безопасност на труда при взривни работи;

3. други пиротехнически изделия:

а) категория Р1: пиротехнически изделия, различни от фойерверки и сценични пиротехнически изделия, при използването на които съществува ниска степен на опасност;

б) категория Р2: пиротехнически изделия, различни от фойерверки и сценични пиротехнически изделия, които могат да се използват само от лица с придобита правоспособност за безопасност на труда при взривни работи.

Препоръки:

1. Закупувайте пиротехнически изделия само от специализирани магазини и от търговци, които имат съответните разрешения - от начина на съхранение до голяма степен зависи качеството и безопасността при употреба на пиротехнически изделия. Не купувайте от случайни продавачи/сергии на пазара и улични търговци, тъй като може да ви продадат неизправни изделия, които крият големи опасности и често са с изстекъл срок на годност;

2. Следете да има нанесена маркировка за съответствие „СЕ” маркировка, която е гаранция, че изделието е проверено от нотифициран орган и съответства на изискванията за качество, безопасност и функционира правилно;

3. Забранена е:

- продажбата на фойерверки от категория 1 на лица под 12 години, от категория 2 - на лица под 16 години, и от категория 3 - на лица под 18 години;

- търговията с видимо повредени пиротехнически изделия или в разкъсана най-малка стандартна производствена опаковка;

- други пиротехнически изделия и сценични пиротехнически изделия от категории Т1 и Р1 на лица под 18 години;

- продажбата или предоставяне на фойерверки от категория 4, пиротехнически изделия от категория Р2 и сценични пиротехнически изделия от категория Т2 на лица без специализирани познания и непритежаващи придобита правоспособност за безопасност на труда при взривни работи;

4. Начинът на запалване на пиротехническото изделие трябва да бъде ясно видим или да бъде посочен в етикета или в инструкцията за употреба.

5. Всяко пиротехническо изделие се придружава от информация към потенциалния потребител за безопасното му и точно използване на български език, когато изделието се пуска на българския пазар.

6. Не се изисква разрешение за придобиване, съхранение и за употреба на фойерверки от категория 1 - без ограничение в количествата, категория 2 - до 5 кг. брутно тегло, и от категория 3 - до 10 единични бройки.

7. Забранена е употребата на пиротехнически изделия в превозни средства, в близост до леснозапалими материали, както и в районите на здравни и лечебни заведения, учебни заведения, социални домове, молитвени домове, храмове и манастири и употребата на пиротехнически изделия в закрити помещения.

При нарушения или неправилна употреба на пиротехнически изделия сигнализирайте на  тел. 112 или в най-близкото поделение на МВР.

 23 май 2017 | 16:21