МВР

ОД Враца

 

Справка за извършените административни услуги (приети заявления за издаване на български лични документи и връчени лични документи ) в звената "Български документи за самоличност" при ОДМВР Враца - СУМПС Сектор "Български документи за самоличност" при ОДМВР - Враца

Справка за извършените административни услуги (приети заявления за издаване на български лични документи и връчени лични документи ) в звената "Български документи за самоличност" при ОДМВР Враца

Сектор "Български документи за самоличност" при ОДМВР - Враца
24 Юни 2015 г.

Искане за задържане на паспорт с положени валидни визи
24 Юни 2015 г.

Искане за задържане на паспорт с положени валидни визи
24 Юни 2015 г.

Декларация по чл. 17 от Правилника за издаване на българските лични документи
24 Юни 2015 г.

Български лични документи, издавани на чужденци с предоставена закрила в Република България (бежанци, чужденци с хуманитарен статут и чужденци, получили убежище)
24 Юни 2015 г.

Административни нарушения и наказания по ЗБЛД
24 Юни 2015 г.

Издаване на свидетелство за управление на МПС
24 Юни 2015 г.

Издаване на паспорт
24 Юни 2015 г.