МВР

ОД Враца

 

Декларация по чл. 17 от Правилника за издаване на българските лични документи

Текст на декларацията