МВР

ОД Враца

 

Издаване на свидетелство за управление на МПС

Свидетелство за управление на МПС се издава и подменя въз основа на заявление по образец, подадено лично в звената „Пътна полиция" на ОДМВР по постоянния адрес на заявителя и след представяне на лична карта или паспорт. Заявления за издаване на СУМПС може да се подаде и в РУ на МВР само в случаите на подмяна, поради изтичане срока на валидност и заплатена такса за обикновена услуга. Във всички останали случаи заявленията за СУМПС се подават в сектор "Пътна полиция" при ОДМВР Враца.