МВР

ОД Враца

 

Искане за задържане на паспорт с положени валидни визи

Текст на искането