МВР

ОД Враца

 

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА НОСЕНЕ НА БОЙНО И ЛОВНО ОРЪЖИЕ

Заявление по образец – Приложение № 10
Ксерокопие на разрешението за придобиване
Ксерокопие на фактурата.
две снимки 3 на 4 см.
Удостоверение за годност за употреба, когато огнестрелното оръжие не е ново.
Документ за платена държавна такса:
-  20 лв. за носене на оръжие – по сметка ОДМВР- Враца
-  20 лв. за съхранение на оръжие– по сметка ОДМВР Враца
-  10 лв. за прострелка на бойно оръжие когато е ново или идва от друга дирекция на МВР