МВР

ОД Враца

 

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРИТЕЛЕН ДОКУМЕНТ ЗА ПРИТЕЖАВАНЕ НА ПРЕДУПРЕДИТЕЛНО, СИГНАЛНО, ПНЕВМАТИЧНО ОРЪЖИЕ И КОПИЯ НА ОРЪЖИЯ ПРОИЗВЕДЕНИ ПРЕДИ 31 ДЕКЕМВРИ 1900 Г.

Заявление по образец – Приложение № 11
Ксерокопие на удостоверението за придобиване или фактурата