МВР

ОД Враца

 

НЕОБХОДИМ ДОКУМЕНТИ ЗА ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРИТЕЛЕН ДОКУМЕНТ ЗА ПРИТЕЖАВАНЕ НА ГАЗОВО, СИГНАЛНО И ПНЕВМАТИЧНО ОРЪЖИЕ

Заявление по образец – Приложение № 11
Ксерокопие на удостоверението за придобиване или фактурата